Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Journal of Sustainable Education Studies (JSES) yılda 4 (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) kez yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir.
Journal of Sustainable Education Studies (JSES) ücretsiz bir dergidir.
Dergide nicel, nitel ve karma yöntemler ile hazırlanan güncel içerikli ve özgün araştırma makalelerine yer verilecektir.
Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye gönderilecek makaleler “https://dergipark.org.tr/tr/pub/seader” adresinden gönderilmeli; editörlere ya da dergi iletişim adresine e-posta ile gönderilmemelidir.

Journal of Sustainable Education Studies'te (JSES) Nisan 2022 sayısından sonra yayımlanacak etik kurul izni gerektiren araştırmalardan "Etik Kurul İzni" istenmektedir.

Journal of Sustainable Education Studies (JSES) makale yazım şablonu güncellenmiştir. Yeni şablona "Yazım Kuralları" başlığından ulaşılabilir.

Dergiye gönderilen makaleler dergi editör yardımcısının biçimsel incelemesinden geçtikten sonra ilgili alan editörüne gönderilir. Alan editörü tarafından derginin yayın ilkelerine uygunluğu değerlendirilen makaleler 2 hakeme iletilir. Alan editörleri tarafından yapılan ön incelemelerde çalışmalar
a) Yayın etiğine uygunluk

b) Dergi yayın ilkelerine uygunluk

c) Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği

d) Çalışma konusunun eğitime katkısı

e) Yazım kurallarına ve makale yazım şablonuna uygunluk açılarından incelenir.

Yazar(lar) ile hakemler arasındaki iletişim, alan editörleri tarafından sağlanmakta ve değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Hakem değerlendirmelerinin 2-4 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Açık erişim politikası gereğince dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.
Açık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) lisansına tabidir.
Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve CC BY 4.0’ın koşullarını kabul ederler.