Amaç ve Kapsam

Journal of Sustainable Education Studies Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile yayınladığı bilimsel ve akademik bir dergidir. Dergi ile Sürdürülebilir Eğitim araştırmaları başta olmak üzere eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, dijitalleşme, eğitimde dijitalleşmenin paydaşlar üzerindeki etkileri gibi genel Eğitim Bilimleri ve alan eğitimi konularında güncel içerikli araştırma ve analiz çalışmalarının yayınlanması ile bilimsel ve akademik alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra nicel, nitel ve karma yöntemleri içeren yöntemsel çalışmalar da dergi kapsamındadır. 

Eğitim araştırmaları başta olmak üzere eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, dijitalleşme, eğitimde dijitalleşmenin paydaşlar üzerindeki etkileri gibi genel Eğitim Bilimleri ve alan eğitimi konularında güncel içerikli araştırma ve analiz çalışmalarının yayınlanması ile bilimsel ve akademik alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra nicel, nitel ve karma yöntemleri içeren yöntemsel çalışmalar da dergi kapsamındadır. 


Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim