Dergi Kurulları

Dergi Editörler Kurulu

Prof. Dr. Esra AKGÜL, emakgul@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL, ggocen@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Tuğba YILMAZ BİNGÖL, tbingol@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nihan SÖLPÜK TURHAN, nsolpuk@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

EDİTÖR YARDIMCILARI

Öğr. Gör. Maşallah ÖZER, masallahozer@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Öğr. Gör. Mine KAZANCI, mkazanci@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESi

Arş. Gör. Şeyda ÇETİNTAŞ, scetintas@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Şeyda KARAN, sucar@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EDİTÖR

Öğr. Gör. Zehra KURŞUN, zehrakursun@fsm.edu.tr, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül, (FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ)

Prof. Dr. Alpaslan OKUR (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Engin KARADAĞ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ (Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Melek DEMİR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fatih TAŞAR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sefa BULUT (İbni Haldun Üniversitesi)

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay AKÇADAĞ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Doç. Dr. Beytullah KAYA (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim TAŞ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Doç. Dr. Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Doç. Dr. Nalan KAZAZ ( Prizprizren Ukshin Hoti Universitesi)

Doç. Dr. Nihan ARSLAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Serhat ARSLAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Tuğba YILMAZ BİNGÖL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten FERYAL GÜNDÜZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Halime EKER (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice MERTOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞENGÜL ERDEM (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlhami DANIŞ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem VURAL BATIK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Necla AFYONKALE TALAY (Avrasya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nihan SÖLPÜK TURHAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Okan BİLGİN (Zonguldak Bülent Ecevit Universitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa HOŞOĞLU KAMA (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)