İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Journal of Sustainable Education Studies (JSES)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
jses@fsm.edu.tr

Başeditör

Esra MACAROĞLU AKGÜL
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
emakgul@fsm.edu.tr

Editör

Gökçen GÖÇEN
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ggocen@fsm.edu.tr

Teknik İletişim

Maşallah ÖZER
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
masallahozer@fsm.edu.tr