Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research

SAD / JSR