Cilt: 5 - Sayı: 1-2 (Prof. Dr. M. Şakir BERKİ'ye ARMAĞAN)

Yıl: 1996

MAKALELER

Araştırma Makalesi

13. Evlat Edinme ve Evlatlığın Miras Hakkı

Araştırma Makalesi

18. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Araştırma Makalesi

24. Ülke Bölücülüğü Suçu

Araştırma Makalesi

25. Mecelle’de İstihkâk Davası

Araştırma Makalesi

28. Ceza Muhakemesinde “Dürüst Yargılama” İlkesi