ISSN: 2147-8406
e-ISSN: 2548-0111
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Siirt Üniversitesi
Kapak Resmi


Yazar/ların dikkatine

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate aracılığıyla benzerlik taramasına tabi tutulacaktır. Benzerlik taraması dergi editörlüğü tarafından yapılacaktır. Tarama yapılırken kaynakça hariç tutulacaktır. Bunun dışında  alıntılar dahil oranın %20'nin altında olması gerekmektedir.

Aralık 2023 Sayısı için makale göndermenin son tarihi 15 Kasım'dır.

Sayın yazarlar, makale gönderirken lütfen yazım kılavuzunu dikkate alınız. Yazım kılavuzuna aşağıdaki adresten erişebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/28540 

2023 - Cilt: 11 Sayı: 2

iThenticate Taraması

Aralık 2019 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.


Makale Gönderme Tarihi

Aralık 2023 sayısı yayımlanmıştır. Haziran 2024 sayısına makale gönderme için en son tarih 15 Mayıs 2024'tür.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.