Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |


Aralık 2020 Sayısı yayımlanmıştır.

Haziran 2021 Sayısı için makale gönderme için son tarih 30 Nisan 2021'dir
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi


Aralık 2020 Sayısı yayımlanmıştır.

Haziran 2021 Sayısı için makale gönderme için son tarih 30 Nisan 2021'dir
Cilt 8 - Sayı 16 - 30 Ara 2020
 1. TÜRKİYE'DE ÇEVRE ETİĞİNİN YASAL VE KAMUSAL ÇERÇEVESİ
  Sayfalar 252 - 268
  Ahmet Erkan METİN, Atila GÜL
 2. DARA'DAN (ANASTASIOPOLIS) BATI AKDENİZ (KUZEY AFRİKA-GÜNEY İSPANYA ‘?’) SERAMİKLERİ
  Sayfalar 269 - 288
  Murat TOSUN
 3. GÖRSEL ŞİİR VE SİİRTLİ İKİ ŞAİRİN GÖRSEL ŞİİRLERİ
  Sayfalar 289 - 303
  Sedat AKAY
 4. ALİ SALÂHADDİN’İN “MİLLÎ MÜCADELE” MUHTEVALI ŞİİRLERİ
  Sayfalar 304 - 313
  Ayşe SAĞLAM, Mustafa YİĞİTOĞLU
 5. ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜN AMBALAJININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ -BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ-
  Sayfalar 314 - 333
  Mehmet Emin YAŞAR
 6. KÜLTÜREL İHTİYAÇLAR VE TEPKİLER BAĞLAMINDA MALİNOWSKİ’NİN İŞLEV TEORİSİNE GÖRE SİİRT MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 334 - 355
  Erdem AKIN
 7. DIŞ KAYNAKLARDAN İŞGÖREN BULMA SÜRECİNDE GELENEKSEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR, GÜNCEL İŞGÖREN BULMA KAYNAKLARINA BAKIŞ (İŞKUR ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 356 - 372
  Mehmet GÜVEN, Ercan GÖN
 8. İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ ETKİNLİĞİ
  Sayfalar 373 - 397
  İsmail Hakkı DİNÇAY
 9. POSTMODERN EDEBİYAT-GELENEK İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 398 - 408
  Abdulhakim TUĞLUK
 10. KALKINMACI MERKEZ BANKACILIĞI: DÜNYA ÖRNEKLERİ VE TCMB DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 409 - 430
  Hikmet Gülçin BEKEN
 11. DENEYSEL EDEBİYAT YÖNÜYLE MÜSTAKİL BİR ŞİİR RİSÂLESİ: CEMÂLÎ’NİN (BÂYEZÎD) ER-RİSÂLETÜ’L-‘ACÎBE Fİ’S-SANÂYİ’ VE’L-BEDÂYİ’ ADLI ESERİ
  Sayfalar 431 - 480
  Özkan CİĞA
 12. Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi
  Sayfalar 481 - 485
  Faris TANYILDIZI
iThenticate Taraması

Aralık 2019 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.


Makale Gönderme Tarihi

Aralık 2020 sayısı yayınlanmıştır. Haziran 2021 sayısına makale gönderme için en son tarih 30 Nisan 2021.

Dizin Bilgisi

Derginin Tarandığı Dizinler

Road

Sobiad

Scientific Indexing

Directory of Research Journal Indexing