ISSN: 2147-8406
e-ISSN: 2548-0111
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Siirt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Aralık 2021 Sayısı yayımlanmıştır.

Haziran 2022 Sayısı için makale gönderme için son tarih 30 Nisan 2022'dirDERGİ HAKKINDA


Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki defa (haziran ve aralık ayı) yayımlanan ve uluslararası erişime açık bilimsel odaklı akademik bir dergidir. Dergide Sosyal Bilimler alanı ve bu alan içerisinde edebiyat, coğrafya, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat, iletişim, gazetecilik, hukuk, halkla ilişkiler, eğitim bilimleri, iktisat, işletme ve ekonomi bilim dallarına ait makaleler yayımlanmaktadır. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin amacı doğrultusunda sosyal bilimler alanı kapsamında yapılan çalışmalara yer verilecektir. Dergimiz hakemli olup her makale en az doktora derecesine sahip iki hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları yazarla paylaşılmaktadır. Hakemler hakkında yazarlara bilgi verilmemektedir. Aynı şekilde hakemler de yazarın kimliği konusunda bilgilendirilmemektedir.

2022 - Cilt: 10 Sayı: 2

iThenticate Taraması

Aralık 2019 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.


Makale Gönderme Tarihi

Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır. Aralık 2022 sayısına makale gönderme için en son tarih 30 Ekim 2022'dir.

Dizin Bilgisi


Derginin Tarandığı Dizinler

Road

Sobiad

Scientific Indexing

Directory of Research Journal Indexing

Euro Pub

TELİF HAKKI POLİTİKASI

Dergimize gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize yazı gönderen yazı sahipleri, sadece ön kontrol adımında makalelerini geri çekebilirler. Ön kontrol adımını geçerek değerlendirmeye alınan bir makale, gönderim sürecinde yazarla paylaşılan ve yazarın da okuyarak kabul ettiği koşullar dışında geri çekilemez. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar eserlerinin tüm telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Bu nedenle yayımlanan makaleler için telif ücreti talep edilemez. Dergimiz, yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte makalelerin içeriğinden birinci derecede ve tamamen yazarlar sorumludur. Dergimiz, yayımlanan yazıların içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yazarlar, Dergimizde yayımlanan eserlerini diledikleri kişilerle ve diledikleri ortamda paylaşmakta serbesttirler. Dergimizde yayımlanan bir makaleden faydalanmak isteyen bir kimsenin kaynak göstermesi zorunludur. Dergimizde yayımlanan makalelerden yapılan alıntılar ya da yazılara yapılan göndermeler kaynak göstermeksizin yapılamaz.