Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

7. Şeker pancarı yapraklarında azot durumunun spektral diskriminant analizi ile belirlenmesi