Cilt: 9 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

6. Güney - Kazakistan'da sulu tarım yapılan toprakların bazı fiziksel özellikleri ve geçirgenlikleri