Dergi Kurulları

Baş Editör

Yönetici Editörler

Editör Yardımcısı

Yazım ve Dil Editörü

Dr. Ayşe Müge YAZGAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ / MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0000-0002-5909-5791

Yayın Kurulu

Prof. Dr. John Keane (The University of Sydney)


Prof. Dr. Ebru ÖZGEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Halkla İlişkiler, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Hizmet Pazarlaması, Reklam
Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Cem SÜTCÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9389-6832 Türkiye Web
İstatistik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İletişim Çalışmaları
Doç. Dr. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN MARMARA UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION Türkiye
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Prof. Dr. Serpil KIREL MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sinema
İletişim Çalışmaları, Reklamcılık

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Billur Ülger (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Müge Elden (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Özhan TİNGÖY Marmara Üniversitesi 0000-0003-0402-5371 Türkiye
Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Medya Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Çalışmaları
Yusuf DEVRAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyasal İletişim
Prof. Dr. Nurhan Zeynep TOSUN FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0234-9647 Türkiye
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye Web
Halkla İlişkiler, İletişim Araştırmaları, Siyasal İletişim, Ürün ve Marka Yönetimi, Reklamcılık
Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Sinema, Belgesel Film - Politik Sinema, Film Eleştirisi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0001-7183-1010 Türkiye
Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim
Prof. Dr. Mutlu BİNARK Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-7458-5203 Türkiye Web
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Şükrü SİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0003-3579-6770 Türkiye
Belgesel Film - Politik Sinema, Film Eleştirisi
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Deniz YENGİN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-6846-0770 Türkiye Web
1978 İstanbul doğumlu Deniz Yengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise “Dijital Oyunlarda Şiddet Kavramı: Yeni Şiddet” başlıklı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Dalından alarak tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Yengin; Araştırma Yöntemleri, Gündem Kuramı, Bilişim Toplumu, Gözetim Toplumu, Teknolojik Determinizm, Dokunmatik Toplum, Dijitalleşme, Etkileşimlilik, Yeni Medya, Dijital Oyunlar ve İletişim sürecinde medya üzerine bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. 2020-2022 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yürütmüş olan Prof.Dr. Deniz Yengin, Üniversite bünyesinde kurulan VRlab (Sanal Gerçeklik Laboratuvarı)’da gözlem ve deneye dayalı nicel ve nitel araştırmalar gerçekleştirmiştir. Yengin; Şubat 2022 tarihinden itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Yeni Medya kavramı konusunda çalışmalar gerçekleştiren Yengin, gelecekte bizi bekleyen olumlu ve olumsuz toplumsal pratikleri de incelemekte ve önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Uygulamalı ve kuramsal dersler veren Yengin, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.
İletişim Çalışmaları
İletişim Çalışmaları