Editör


Doç. Dr. Alparslan NAS

alparslan.nas@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1759-4357
Kurum: Marmara University

Yayın ve Danışma Kurulları

Yayın Kurulu

Prof. Dr. John Keane (The University of Sydney)
Prof. Dr. Ali Murat Yel (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Rabia Vildan Eyigüngör (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Özhan Tıngöy (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurhan Tosun (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Alparslan Nas (Marmara Üniversitesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cengiz Anık (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ebru Özgen (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Erhan Akyazı (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma Ulus (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Serhat Ulağlı (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Serpil Kırel (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf Devran (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahrettin Altun (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah Özkan (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Rıdvan Şentürk (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Kalender (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükri Sim (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Filiz Demir (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Billur Ülger (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazife Güngör (Üsküdar Üniversitesi)
Prof. Dr. Müge Elden (Ege Üniversitesi) 

Editör YardımcısıYazım ve Dil Editörü

Dr. Yavuz DEMİRBAŞ

techmort@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2424-7203
Kurum: Marmara Üniversitesi