Dergi Kurulları

Baş Editör

Eğitim, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi

Editörler

Turkish Journal of Education Editörleri kendi alanlarını müstakil olarak yürütürler.


Computer Education and Instructional Technology
Prof.Dr. Hakan Tüzün (Hacettepe University, Türkiye)

Curriculum Development in Education
Assoc.Prof.Dr. Mustafa Cem Babadoğan (Ankara University, Türkiye)

Education Management
Assoc.Prof.Dr. Ramazan Yirci (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Türkiye)

Educational Informatics
Assoc.Prof.Dr. Adem Tekerek (Gazi University, Türkiye)

Educational Psychology
Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş (Ankara University, Türkiye)

Foreign Languages Education
Assoc.Prof.Dr. Reyhan Ağçam (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Türkiye)

Dr. Amal BouZeineddine (American University of Beirut, Lebanon)


Physical Education and Sport
Prof.Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Türkiye)

Mathematics Education
Assoc.Prof.Dr. Fadime Ulusoy (Kastamonu University, Türkiye)

Dr. Betül Tekerek (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Türkiye)


Measurement and Evaluation in Education
Assoc.Prof.Dr. Erkan Hasan Atalmış (Manisa Celal Bayar University, Türkiye)

Music Education
Assoc.Prof.Dr. Salim Sever (Ankara University, Türkiye)

Science Education
Prof.Dr. Bayram Coştu (Yıldız Technical University, Türkiye)
Prof.Dr. Kadir Bilen (Alanya Alaaddin Keykubat University, Türkiye)
Assoc.Prof.Dr. Ümran Betül Cebesoy (Uşak University, Türkiye)

Social Sciences Education
Prof.Dr. Ahmet Nalçacı (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Türkiye)
Assoc.Prof.Dr. Mustafa Sever (Ankara University, Türkiye)

Special Education
Dr. Şule Güçyeter (Uşak University, Türkiye)

STEM Education
Prof.Dr. M.Sencer Çorlu (Bahçeşehir University, Türkiye)
Dr. Defne Yabaş (Bahçeşehir University, Türkiye)

Psychological Counseling and Guidance
Assoc.Prof.Dr. Lea Ferrari (University of Padova, Italy)
Assoc.Prof.Dr. Ramin Aliyev (Hasan Kalyoncu University, Türkiye)

Technology & Engineering Education
Prof.Dr. Abdullah Toğay (Gazi University, Türkiye)
Prof.Dr. Mehmet Tekerek (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Türkiye)

Turkish Language Education
Prof.Dr. Kasım Yıldırım (Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye)

Prof. Dr. Hakan TÜZÜN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0000-0003-1153-5556 Türkiye Web
Dr. Cem Babadoğan 1964 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde sürdürdü. 1985 yılında aynı fakültenin Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. Hizmetiçi eğitim programları konulu tezi ile 1988 yılında yüksek lisans, öğretim stratejileri konulu tezi ile de 1996 yılında Doktora derecelerini aldı. Akademik çalışma yaşamına 1985 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1989 yılından beri ise şu an görev yaptığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde göreve başladı. 2004-2012 yılları arasında Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen aynı fakültenin hem Eğitim Programları Bölümü Program Geliştirme Anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Genelde Eğitim Bilimleri özelde ise program geliştirme, modüler öğretim, öğretim tasarımı, hizmeti içi eğitim ile öğretim yöntem, stratejileri stil ve yaklaşımları konusunda basılmış kitap ve ulusal ve uluslararası düzeylerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca özel ve kamu kurumlarında konu ile ilgili olarak çok sayıda seminerde öğretici olarak yer aldı ve özellikle proje, senaryo, öykü tabanlı yaklaşımlara dayalı modüler tasarımlar konusunda çeşitli kuruluşlarda proje koordinatörlüğü yaptı. Dr. Babadoğan evli olup bir oğul sahibidir.
Eğitim Programları ve Öğretim
Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 0000-0003-4696-7420 Türkiye
Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim
Eğitim Felsefesi
Dr. Amal BOUZEİNEDDİNE American University of Beirut Lübnan
Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim Tasarımı, Yetişkin Eğitimi, Temel Eğitim, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Reyhan AĞÇAM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan GENÇAY Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi 0000-0003-0977-4654 Türkiye
Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Egzersiz Fizyolojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Fiziksel Uygunluk, Motor Kontrol, Spor ve Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Betül TEKEREK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim, Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Fadime ULUSOY KASTAMONU UNIVERSITY 0000-0003-3393-8778 Türkiye
Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY 0000-0001-9610-491X Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Prof. Dr. Bayram COŞTU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1429-8031 Türkiye
Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi
Prof. Dr. Kadir BİLEN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi
Doç. Dr. Ümran Betül CEBESOY UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi
Prof. Dr. Ahmet NALÇACI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Mustafa SEVER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Felsefesi, Eğitim Sosyolojisi
Doç. Dr. Şule GÜÇYETER UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5483-3222 Türkiye
Özel Yetenekli Eğitimi
Prof. Dr. M.Sencer ÇORLU BAHCESEHIR UNIVERSITY 0000-0002-1741-028X Türkiye
Eğitim, Matematik Eğitimi
Dr. Defne YABAŞ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Matematik Eğitimi
Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji
Doç. Dr. Ramin ALİYEV HASAN KALYONCU UNIVERSITY 0000-0003-1983-6505 Türkiye Web
Okul Psikolojik Danışmanlığı, Eğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Abdullah TOĞAY Gazi University, Faculty of Architecture, Dept. of Industrial Product Design 0000-0002-8703-4881 Türkiye Web
Endüstriyel Ürün Tasarımı, Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam, Tasarımda Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri, Akıllı Robotik, Yazılım Mühendisliği (Diğer), Eğitim, Mühendislik Eğitimi
Prof. Dr. Kasım YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Kurt Henry Becker, Utah State University, USA

Prof.Dr. Safure Bulut, Middle East Technical University, Türkiye

Assoc.Prof.Dr. Sun Young Han, Sungkyunkwan Unıversıty, South Korea

Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara University, Türkiye

Prof.Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe University, Türkiye

Prof.Dr. Edward Reeve, Utah State University, USA

Dil Editorleri


Öğretim Görevlisi Şerife DURNA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3784-7072 Türkiye
Eğitim
Dr. Gözde BALIKÇI Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-7168-8648 Türkiye
Eğitim
Dilbilim, Eğitim, Öğrenme Psikolojisi, Askeri Psikoloji, Çalışma Psikolojisi, Cinsiyet Psikolojisi, Din Psikolojisi, Kültürel Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji, Mimarlık ve Çevre Psikolojisi, Politik Psikoloji, Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi, Sosyal Psikoloji, Topluluk Psikolojisi, Trafik Psikolojisi, Yönetim Psikolojisi, Sosyal ve Kişilik Psikolojisi (Diğer), Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji, Adli Psikoloji, Eğitim Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AKBANA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5707-3564 Türkiye
İkinci Bir Dil Olarak İngilizce
Dr. Öğr. Üyesi Stefan RATHERT Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi 0000-0002-3282-0201 Türkiye
İkinci Bir Dil Olarak İngilizce, Dil Çalışmaları (Diğer), Söylem ve Bağlamsal Dilbilim, Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi , Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Küreselleşme ve Kültür, Eğitim, Öğretim Kuramları, Alan Eğitimleri (Diğer)

Ön İnceleme Editörleri

Dr. Recep BAŞARICI Ministry of National Education 0000-0001-5522-0295 Türkiye
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri, Eğitim
Doç. Dr. Ferhat KARAKAYA Yozgat Bozok Üniversitesi 0000-0001-5448-2226 Türkiye
Eğitim, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi

İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Kübra COŞAR ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Ekonometri, Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler, Uygulamalı Mikro Ekonometri

Editorial Assistances

Elif Nihan YILMAZ ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 0000-0001-5667-7318 Türkiye
Arş. Gör. Özge Nur ÖZSUNKAR KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY 0000-0003-2256-1768 Türkiye
Eğitim

Previous Editors in Chief

Prof.Dr. Bayram Coştu (2021-2022), Volumes: 10-11

Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş (2012-2020), Volumes: 01-09

Prof.Dr Mehmet Tekerek .(2012-2020), Volumes: 01-09

Kurucu Baş Editörler (2012-2021)

Eğitim Psikolojisi
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri, Akıllı Robotik, Yazılım Mühendisliği (Diğer), Eğitim, Mühendislik Eğitimi

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.