Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Bayram COŞTU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1429-8031 Türkiye
Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi

Editörler

Turkish Journal of Education Editörleri kendi alanlarını müstakil olarak yürütürler.


Computer Education and Instructional Technology
Prof.Dr. Hakan Tüzün (Hacettepe University, Turkey)

Curriculum Development in Education
Dr. Mustafa Cem Babadoğan (Ankara University, Turkey)

Education Management
Assoc.Prof.Dr. Olcay Yavuz (Southern Connecticut State University, USA)
Assoc.Prof.Dr. Ramazan Yirci (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)

Educational Informatics
Dr. Adem Tekerek (Gazi University, Turkey)

Educational Psychology
Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş (Ankara University, Turkey)

Foreign Languages Education
Dr. Amal BouZeineddine (American University of Beirut, Lebanon)
Dr. Reyhan Ağçam (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)

Physical Education and Sport
Prof.Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)

Mathematics Education
Assoc.Prof.Dr. Fadime Ulusoy (Kastamonu University, Turkey)Dr. Betül Tekerek (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)

Measurement and Evaluation in Education
Assoc.Prof.Dr. Erkan Hasan Atalmış (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)

Music Education
Assoc.Prof.Dr. Salim Sever (Ankara University, Turkey)

Science Education
Prof.Dr. Bayram Coştu (Yıldız Technical University, Turkey)
Prof.Dr. Kadir Bilen (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
Assoc.Prof.Dr. Ümran Betül Cebesoy (Uşak University, Turkey)

Social Sciences Education
Prof.Dr. Ahmet Nalçacı (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)
Assoc.Prof.Dr. Mustafa Sever (Ankara University, Turkey)

Special Education
Dr. Şule Güçyeter (Uşak University, Turkey)

STEM Education
Prof.Dr. M.Sencer Çorlu (Bahçeşehir University, Turkey)
Dr. Defne Yabaş (Bahçeşehir University, Turkey)

Psychological Counseling and Guidance
Assoc.Prof.Dr. Lea Ferrari (University of Padova, Italy)
Assoc.Prof.Dr. Ramin Aliyev (Hasan Kalyoncu University, Turkey)

Technology & Engineering Education
Prof.Dr. Abdullah Toğay (Gazi University, Turkey)
Prof.Dr. Mehmet Tekerek (Kahramanmaraş Sütçüimam University, Turkey)

Turkish Language Education
Prof.Dr. Kasım Yıldırım (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)

Prof. Dr. Hakan TÜZÜN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0000-0003-1153-5556 Türkiye Web
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Dr. Cem Babadoğan 1964 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde sürdürdü. 1985 yılında aynı fakültenin Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun oldu. Hizmetiçi eğitim programları konulu tezi ile 1988 yılında yüksek lisans, öğretim stratejileri konulu tezi ile de 1996 yılında Doktora derecelerini aldı. Akademik çalışma yaşamına 1985 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1989 yılından beri ise şu an görev yaptığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde göreve başladı. 2004-2012 yılları arasında Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen aynı fakültenin hem Eğitim Programları Bölümü Program Geliştirme Anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Genelde Eğitim Bilimleri özelde ise program geliştirme, modüler öğretim, öğretim tasarımı, hizmeti içi eğitim ile öğretim yöntem, stratejileri stil ve yaklaşımları konusunda basılmış kitap ve ulusal ve uluslararası düzeylerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca özel ve kamu kurumlarında konu ile ilgili olarak çok sayıda seminerde öğretici olarak yer aldı ve özellikle proje, senaryo, öykü tabanlı yaklaşımlara dayalı modüler tasarımlar konusunda çeşitli kuruluşlarda proje koordinatörlüğü yaptı. Dr. Babadoğan evli olup bir oğul sahibidir.
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Programları ve Öğretim
Yrd. Doç. Dr. Olcay YAVUZ Southern Connecticut State University, USA Amerika Birleşik Devletleri
Eğitim Yönetimi
Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 0000-0003-4696-7420 Türkiye
Eğitim Politikaları, Eğitim Yönetimi
Eğitim Psikolojisi
Dr. Amal BOUZEİNEDDİNE American University of Beirut Lübnan
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Materyal Geliştirme, Öğretim Tasarımı, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Temel Eğitim, İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, İngilizce
Doç. Dr. Reyhan AĞÇAM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
İngilizce
Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan GENÇAY Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi 0000-0003-0977-4654 Türkiye
Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Fiziksel Uygunluk, Motor Davranış, Rekreasyon
Dr. Öğr. Üyesi Betul TEKEREK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Matematik Eğitimi, Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Fadime ULUSOY KASTAMONU UNIVERSITY 0000-0003-3393-8778 Türkiye
Fadime Ulusoy currently works at the Elementary Education, Kastamonu Üniversitesi. Fadime does research in teacher education, video cases in teacher education, geometry, and Qualitative Social Research.
Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ Kahramanmaras Sütcü Imam University 0000-0001-9610-491X Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Prof. Dr. Bayram COŞTU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1429-8031 Türkiye
Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi
Prof. Dr. Kadir BİLEN ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilgisi Eğitimi
Doç. Dr. Ümran Betül CEBESOY UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Biyoloji Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi
Ahmet NALÇACI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayat Bilgisi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Mustafa SEVER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Felsefesi, Eğitim Sosyolojisi
Şule GÜÇYETER UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Özel Yetenekliler Eğitimi
Prof. Dr. M.Sencer ÇORLU BAHCESEHIR UNIVERSITY 0000-0002-1741-028X Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Matematik Eğitimi
Dr. Defne YABAŞ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Uygulamalı Psikoloji
Doç. Dr. Ramin ALİYEV HASAN KALYONCU UNIVERSITY 0000-0003-1983-6505 Türkiye Web
Okul Psikolojik Danışmanlığı, Eğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Abdullah TOĞAY Gazi University, Faculty of Architecture, Dept. of Industrial Product Design 0000-0002-8703-4881 Türkiye Web
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Ürün Tasarımı, İç Mimari Tasarım
Prof. Dr. Mehmet TEKEREK Kahramanmaraş Sütçüimam University 0000-0001-6112-3651 Türkiye Web
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Kasım YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Kurt Henry Becker, Utah State University, USA

Prof.Dr. Safure Bulut, Middle East Technical University, Turkey

Assoc.Prof.Dr. Sun Young Han, Sungkyunkwan Unıversıty, South Korea

Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara University, Turkey

Prof.Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe University, Turkey

Prof.Dr. Edward Reeve, Utah State University, USA

Dil Editorleri


Öğretim Görevlisi Şerife DURNA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3784-7072 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Yabancı Dil Eğitimi, İngilizce
Dr. Gözde BALIKÇI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 0000-0001-7168-8648 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Yabancı Dil Eğitimi
Dilbilimi, Uygulamalı Psikoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AKBANA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5707-3564 Türkiye
İngilizce
Dr. Öğr. Üyesi Stefan RATHERT Kahramanmaş Sütçü İmam Üniversitesi 0000-0002-3282-0201 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Yabancı Dil Eğitimi, Almanca, İngilizce, Eğitim Programları ve Öğretim

Ön İnceleme Editörleri

Doktora Recep BAŞARICI Hacettepe University 0000-0001-5522-0295 Türkiye
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KARAKAYA Yozgat Bozok Üniversitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi

İstatistik Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Kübra COŞAR ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Ekonometri
Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7274-1113 Türkiye Web
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editorial Assistances

Elif Nihan YILMAZ ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 0000-0001-5667-7318 Türkiye
İngilizce
Arş. Gör. Büşra AKYÜZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Arş. Gör. Semanur ARAS KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9940-0618 Türkiye
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kurucu Baş Editörler (2012-2021)

Eğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Mehmet TEKEREK Kahramanmaraş Sütçüimam University 0000-0001-6112-3651 Türkiye Web
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.