Cilt: 7 Sayı: 2, 20.10.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 61080, Trabzon/Türkiye

https://dergipark.org.tr/ueyd

28816

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.