e-ISSN: 2687-3060
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Aytekin DEMİRCİOĞLU
Kapak Resmi
 

Duyuru

Dergimizin 2024 yılı, 6'ncı cilt, 11'inci sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Ağustos 2024'tür.

USBED

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi 2019 yılında kurulmuş olup Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Alanlarında yılda 2 kez (Nisan-Ekim) sayı yayımlayan, Online, Açık Erişim, Akademik ve Bilimsel Süreli yayındır. Nisan sayısı için son makale kabul tarihi 15 Şubat; Ekim sayısı için son makale kabul tarihi 15 Ağustostur. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale üçün bir hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanması ile ilgili kararı editörler verir. USBED plagiarism karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir. Araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalar kaynakçasız olarak intihal programlarında tarandığında en fazla %20 benzerlik taşımalıdır. Daha fazla benzerlik taşıyan makaleler yayın için kabul edilmeyecektir. Tez özeti, derleme, eser tanıtımı, çeviri vb. çalışmalar istisna kabul edilmektedir. USBED'e gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmış ya da yayın için sıra bekliyor olmamalıdır. Yazar(lar) yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerin yayın ve telif hakkını USBED'e devretmeyi peşinen kabul eder. Yazar(lar) bundan dolayı ücret veya başka imtiyaz talep edemezler. Yayımlanmış makaleler USBED'e ve yazar(lar)a atıf yapmak suretiyle herkes tarafından kullanılabilir. Makalelerin değerlendirme süresi ortalama 60 gündür.

Baş Editör: Prof. Dr. Aytekin DEMİRCİOĞLU

İletişim: usbedjournal@gmail.com

Adres: Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Kastamonu, Türkiye

2024 - Cilt: 6 Sayı: 10

 https://dergipark.org.tr/usbed

Baş Editör: Prof. Dr. Aytekin Demircioğlu