e-ISSN: 2687-3060
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Aytekin DEMİRCİOĞLU
Kapak Resmi
       

USBED

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Alanlarında yılda 2 kez (Nisan-Ekim) sayı yayımlayan, Online, Açık Erişim, Akademik ve Bilimsel Süreli yayındır. Nisan sayısı için son makale kabul tarihi 15 Şubat; Ekim sayısı için son makale kabul tarihi 15 Ağustostur. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makalenin yayınlanması ile ilgili kararı editörler verir. USBED plagarizme karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir. Araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalar kaynakçasız olarak intihal programlarında tarandığında en fazla % 20 benzerlik taşımalıdır. Daha fazla benzerlik taşıyan makaleler yayın için kabul edilmeyecektir. Tez özeti, derleme, eser tanıtımı, çeviri vb. çalışmalar istisna kabul edilmektedir. USBED'e gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmış ya da yayın için sıra bekliyor olmamalıdır. Yazar(lar) yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerin yayın ve telif hakkını USBED'e devretmeyi peşinen kabul eder. Yazar(lar) bundan dolayı ücret veya başka imtiyaz talep edemezler. Yayımlanmış makaleler USBED'e ve yazar(lar)a atıf yapmak suretiyle herkes tarafından kullanılabilir.

İletişim: usbedjournal@gmail.com

Adres: Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Kastamonu, Türkiye

2022 - Cilt: 4 Sayı: 6

 https://dergipark.org.tr/usbed

İmtiyaz Sahibi ve Baş Editör: Prof. Dr. Aytekin Demircioğlu