Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-3060 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Aytekin DEMİRCİOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed


USBED

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Alanlarında yılda 2 kez (Nisan-Ekim) sayı yayımlayan, Ücretsiz, Online, Açık Erişim, Akademik ve Bilimsel Süreli yayındır. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makalenin yayınlanması ile ilgili kararı editörler verir. USBED plagarizme karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir. Araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalar kaynakçasız olarak intihal programlarında tarandığında en fazla % 20 benzerlik taşımalıdır. Daha fazla benzerlik taşıyan makaleler yayın için kabul edilmeyecektir. Tez özeti, derleme, eser tanıtımı, çeviri vb. çalışmalar istisna kabul edilmektedir. USBED'e gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmış ya da yayın için sıra bekliyor olmamalıdır. Yazar(lar) yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerin yayın ve telif hakkını USBED'e devretmeyi peşinen kabul eder. Yazar(lar) bundan dolayı ücret veya başka imtiyaz talep edemezler. Yayımlanmış makaleler USBED'e ve yazar(lar)a atıf yapmak suretiyle herkes tarafından kullanılabilir.

İletişim: usbedjournal@gmail.com

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

e-ISSN 2687-3060 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Aytekin DEMİRCİOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed
Kapak Resmi


USBED

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Alanlarında yılda 2 kez (Nisan-Ekim) sayı yayımlayan, Ücretsiz, Online, Açık Erişim, Akademik ve Bilimsel Süreli yayındır. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makalenin yayınlanması ile ilgili kararı editörler verir. USBED plagarizme karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir. Araştırma makalesi niteliğindeki çalışmalar kaynakçasız olarak intihal programlarında tarandığında en fazla % 20 benzerlik taşımalıdır. Daha fazla benzerlik taşıyan makaleler yayın için kabul edilmeyecektir. Tez özeti, derleme, eser tanıtımı, çeviri vb. çalışmalar istisna kabul edilmektedir. USBED'e gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmış ya da yayın için sıra bekliyor olmamalıdır. Yazar(lar) yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerin yayın ve telif hakkını USBED'e devretmeyi peşinen kabul eder. Yazar(lar) bundan dolayı ücret veya başka imtiyaz talep edemezler. Yayımlanmış makaleler USBED'e ve yazar(lar)a atıf yapmak suretiyle herkes tarafından kullanılabilir.

İletişim: usbedjournal@gmail.com

Cilt 3 - Sayı 4 - 5 Nis 2021
 1. Benzerlikler Bakımından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Honoré de Balzac-İki Gelinin Hatırâları ve Raif Necdet Kestelli-İsyân-ı Meşrû
  Sayfalar 1 - 16
  Yavuz Selim UĞURLU
 2. Salgın Hastalık Dönemindeki Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 17 - 34
  Eser KARAL, Berna Gül BİÇER
 3. Translatability Potential of Legal Discourse Viewed from the Philosophical Perspective
  Sayfalar 35 - 50
  Nataliia PAVLİUK
 4. Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan İş Sağlığı Güvenliği Alanında Yazılmış Tezlerin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 51 - 68
  Şenay KEÇECİ
 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’de Eğitim ve Sertifikasyon
  Sayfalar 69 - 86
  Bekir TAŞTAN
 6. Üniversite Tercihinde Sosyal Medyanın Aracı Rolü
  Sayfalar 87 - 104
  Merve SEZGİN, Işıl ALTAY
 7. Information Warfare in the Modern Political Theory
  Sayfalar 105 - 116
  Sopo CHKOPOIA
 8. Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Konusunda Öğretmenlerin Değerlendirmeleri
  Sayfalar 117 - 154
  Fatma AVCI, Ekrem Cengiz AKDENİZ
 9. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Karşı Tutumlarının COVID-19 Pandemi Döneminde İncelenmesi
  Sayfalar 155 - 180
  Mahmut YARDIMCIOĞLU, Başak ŞITAK, Ali YÖRÜK
 10. Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Beceri Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 181 - 200
  İzzet KARACA, Nahide KARACA
 11. Regulations on the Eliminations of the Violence against Women in International Organizations
  Sayfalar 201 - 212
  Nana BAKHSOLİANİ