ISSN: 2459-0223
e-ISSN: 2717-7769
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Üsküdar Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ÜSBİD), yılda iki kez, Mayıs ve Kasım aylarında, Türkçe ve İngilizce yayın yapan hakemli bir dergidir. 

Dergimize yoğun başvuru sebebiyle makale alımı şu an için kapatılmıştır.Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2022 Bitiş: 30 Eylül 2021

2021 - Sayı: 12

Araştırma Makalesi

4. Belçikalı Türk Göçmenlerde Kültürleşme Stratejileri ve Ebeveynlik Tutumu

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.


Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.