Cilt: 92 - Sayı: 2

Yıl: 2021

ARAŞTIRMA MAKALESİ

OLGU SUNUMU

ÇAĞRILI MAKALE / DERLEME

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society