PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Outcomes of periurethral submucosal injection therapy

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 1, 1 - 3, 01.02.2008

Öz

Objective: to asses the effects of periürethral submucosal injection in stres urinary incontinence due to intrinsic sphincter deficiency. Materials and Method: 23 patients suffering from stres urinary incontinence were included in this study. After the cystometric and pressure-flow studies, ped test, stamey staging, IIQ-7 and UDI- 6 questionnaire were noted before periürethral injection and after one year follow up. Short term postoperative complications and about 1 year of results were compared. Results and Conclusions: Long term side effects of injections weren't reported. In 14 cases, short term haematuria and urethralpain were seen. Ped test showed 44% dryness. When the preoperative and postoperative IIQ-7 and UDI-6 scores were compared, patients showed significant improvement. In selected cases periürethral injection is minimally invazive and efficacious treatment method.

Kaynakça

 • 1- Bent AE. Urethral Bulking Agents for Intrinsic Sphincter Deficiency. In: Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery. Mark D Walters, Mickey M Karram (eds), Mosby, Philadelphia, 2007,227
 • 2- Cam C, Sakalli M, Ay P, Cam M, Karateke A
 • Validation of the short forms of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) wt a Turkish population
 • Neurourol Urodyn. 2007;26(l): 129-33
 • 3- Medicare Coverage Issues Manual: Incontinence control devices. Department of Health and Human Services, Health Care Financing Administration, September 1996, Transmittal 89. Section 65-69
 • 4- Smith AR, Daneshgari F, Dmochowski R, et al
 • Surgical Treatment off Incontinence in women. In Abrams P,Cardozo L, Khoury S, Wein A, eds
 • Incontinence. 2 International Consultation on Incontinence. Health Publication Ltd, 2002

Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 1, 1 - 3, 01.02.2008

Öz

Amaç: Stres tip idrar kaçırmanın intrensek sfinkter yetmezliğine bağlı olduğu tespit edilen vakalarda, periüretral-submukozal enjeksiyon uygulamasının etkilerini incelemek. Materyal ve Metod: Stres inkontinans semptomu olan 23 hasta çalışmaya dahil edildi. Sistometri ve basınç akım çalışmaları uygulanan hastalara endoskopik periürethral enjeksiyon öncesi ve 1 yıllık gözlem sonrasında, ped test, Stamey evrelemesi, IIQ-7 ve UDI-6 sorgulamaları yapıldı. Kısa dönem postoperatif komplikasyonlar ve ortalama 1 yıllık sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular ve Sonuç: Enjeksiyonların uzun süreli yan etkisi gözlenmedi. 14 olguda kısa süreli hematüri ve ürethral ağrı yakınmaları kaydedildi. Ped testinde %44 oranında tam kuruluk izlendi. Ameliyat öncesi IIQ-7 skorları ile ve UDI-6'nın stres subskalası olan 3.ve 4. soruların skorları, tedaviden 1 yıl sonraki skorlar ile anlamlı derecede iyileşme gösterdiler. Periüretral enjeksiyonlar, iyi seçilmiş hasta gruplarında, minimal invazif hasta memnuniyetini arttıran, etkili bir tedavi metodu olarak gözükmektedir.

Kaynakça

 • 1- Bent AE. Urethral Bulking Agents for Intrinsic Sphincter Deficiency. In: Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery. Mark D Walters, Mickey M Karram (eds), Mosby, Philadelphia, 2007,227
 • 2- Cam C, Sakalli M, Ay P, Cam M, Karateke A
 • Validation of the short forms of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) wt a Turkish population
 • Neurourol Urodyn. 2007;26(l): 129-33
 • 3- Medicare Coverage Issues Manual: Incontinence control devices. Department of Health and Human Services, Health Care Financing Administration, September 1996, Transmittal 89. Section 65-69
 • 4- Smith AR, Daneshgari F, Dmochowski R, et al
 • Surgical Treatment off Incontinence in women. In Abrams P,Cardozo L, Khoury S, Wein A, eds
 • Incontinence. 2 International Consultation on Incontinence. Health Publication Ltd, 2002

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arman ÖZDEMİR Bu kişi benim


Çetin ÇAM Bu kişi benim


Ateş KARATEKE Bu kişi benim


Turhan ARAN Bu kişi benim


Esra ARAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236918, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2008}, volume = {39}, number = {1}, pages = {1 - 3}, doi = {10.16948/zktb.34150}, title = {Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları}, key = {cite}, author = {Özdemir, Arman and Çam, Çetin and Karateke, Ateş and Aran, Turhan and Aran, Esra} }
APA Özdemir, A. , Çam, Ç. , Karateke, A. , Aran, T. & Aran, E. (2008). Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 39 (1) , 1-3 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22067/236918
MLA Özdemir, A. , Çam, Ç. , Karateke, A. , Aran, T. , Aran, E. "Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 (2008 ): 1-3 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22067/236918>
Chicago Özdemir, A. , Çam, Ç. , Karateke, A. , Aran, T. , Aran, E. "Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 (2008 ): 1-3
RIS TY - JOUR T1 - Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları AU - ArmanÖzdemir, ÇetinÇam, AteşKarateke, TurhanAran, EsraAran Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 3 VL - 39 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları %A Arman Özdemir , Çetin Çam , Ateş Karateke , Turhan Aran , Esra Aran %T Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları %D 2008 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 39 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Arman , Çam, Çetin , Karateke, Ateş , Aran, Turhan , Aran, Esra . "Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 / 1 (Şubat 2008): 1-3 .
AMA Özdemir A. , Çam Ç. , Karateke A. , Aran T. , Aran E. Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(1): 1-3.
Vancouver Özdemir A. , Çam Ç. , Karateke A. , Aran T. , Aran E. Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(1): 1-3.
IEEE A. Özdemir , Ç. Çam , A. Karateke , T. Aran ve E. Aran , "Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 39, sayı. 1, ss. 1-3, Şub. 2008, doi:10.16948/zktb.34150