Journal of Uludağ University Medical Faculty
Cover Image
ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Period Tri-annual | Founded: 1975 | Publisher Bursa Uludağ University | http://dergipark.gov.tr/uutfd

55.945

311.331

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

Journal of Uludağ University Medical Faculty

ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Period Tri-annual | Founded: 1975 | Publisher Bursa Uludağ University | http://dergipark.gov.tr/uutfd
Cover Image

55.945

311.331

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

Volume 45 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Dupuytren Kontraktürü: Parsiyel Fasiektomi Uygulanan 32 Hastanın Retrospektif Analizi
  Pages 119 - 123
  Sercan ÇAPKIN, Tufan KALELİ
 2. Uçucu Gazlarla Zehirlenmeye Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
  Pages 125 - 129
  Murat Serdar GÜRSES, Taner AYDOĞAN, Bülent EREN, Filiz EREN
 3. Metastatik Kolorektal Kanserli Hastaların RAS Mutasyon Durumuna Göre Klinik ve Patolojik Özellikleri
  Pages 131 - 136
  Mehmet SEZEN, Murat ARAZ
 4. Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Üst Ekstremitede Hangi Kasların Güçleri Hastalık Aktivitesi, Fonksiyonellik ve Engellilik ile İlişkilidir?
  Pages 137 - 144
  Ozan Volkan YURDAKUL, Okan KÜÇÜKAKKAŞ
 5. Erişkin Hastalarda Akut Bakteriyel Tonsillit Tanısını Öngörmede Mutlak Nötrofil Sayısının (MNS) Kullanımı
  Pages 145 - 149
  Murat Sertan ŞAHİN, Ömer Afşın ÖZMEN
 6. Valproik Asitle İndüklenmiş Otizm Spektrum Bozukluğu Sıçan Modelinde Doğumsal Malformasyonlar
  Pages 151 - 156
  Süeda TUNÇAK, Bülent GÖREN, Tayfun UZBAY, Pınar ÖZ
 7. Hafif/Orta Şiddette Alt veya Üst Ekstremite Direnç Egzersizlerinin Akciğer İşlevleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 157 - 162
  Hacı Osman ÜNAL, Funda COŞKUN, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Yusuf Emin GÖKALP, Fadıl ÖZYENER
 8. Serviks Kanseri Tedavisinde Kullanılan Radyoterapi Tekniklerinin Farklı Foton Enerjilerinin Dosimetrik Karşılaştırılması
  Pages 163 - 168
  Abdulhamit TURAN, Ece Ayfer CURA, Burcu İBİCİOĞLU, Sema GÖZCÜ TUNÇ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Sibel KAHRAMAN CETİNTAŞ, Meral KURT, Zenciye KIRAY
 9. Distoni Tanısı İle Değerlendirilen Çocuk Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Pages 169 - 172
  Pınar UZUN USLU, Sevda Çiğdem ERER ÖZBEK, Rabia TÜTÜNCÜ TOKER, Mehmet Sait OKAN
 10. Akut Lösemi Hastalarında Alopesinin Beden İmajı ve Benlik Saygısına Etkisi
  Pages 173 - 178
  Seda PEHLİVAN, Dilek DOĞAN, Beyza Nur KAHRAMAN, Fahir ÖZKALEMKAŞ
 11. Demir Eksikliği Anemisi Olan Premenapozal Kadınlarda Serum HbA1c Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Pages 179 - 184
  Eray ATALAY, Ömer KARAAĞAÇ, Kaan TUR, Pınar ŞİŞMAN
 12. Skolyoz Cerrahisi Sonrası Postoperatif Yoğun Bakım Gereksiniminin Belirlenmesinde Preoperatif ve İntraoperatif Risk Faktörleri
  Pages 185 - 190
  Selcan YEREBAKAN, Sinan BORA, Belgin YAVAŞCAOĞLU
 13. Melatoninin Polikistik Over Sendromunda Tuba Uterinadaki Koruyucu Etkisi: Histolojik Çalışma
  Pages 191 - 197
  Cemile Merve SEYMEN, Gülnur TAKE KAPLANOĞLU
 14. Kistik Nefromalı Olguların Klinikopatolojik Özellikleri: Olgu Serisi
  Pages 199 - 203
  Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Sevda AKYOL, Hakan VURUŞKAN
 15. Böbrek Hastalarının Klinikte Yattığı Sürede Öğrenim Gereksinimlerinin Tespiti
  Pages 205 - 210
  Meltem ESKİCİOĞLU, Eda ÜNAL, Aysel ÖZDEMİR
 16. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: 3 Olgu Sunumu
  Pages 211 - 213
  Elif SELVİOĞLU, İrfan YAVAŞOĞLU
 17. 9 Yaşında Bir Çocuk Hastada Gelişen Siyah Kıllı Dil (Lingua villosa nigra): Olgu Sunumu
  Pages 215 - 217
  Nuran ÖZÇİFTÇİ ERTUĞRAL, Hacer ERGİN
 18. Vitamin D Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
  Pages 219 - 223
  Canan ERSOY, Alparslan ERSOY
 19. Erişkinde Hipopitüitarizmin Tanı ve Tedavisi
  Pages 225 - 229
  Pınar ŞİŞMAN, Özen ÖZ GÜL
 20. İlaç Erupsiyonları
  Pages 231 - 241
  Sinan ÖZÇELİK