Süleyman Demirel University Visionary Journal
Cover Image
e-ISSN 1308-9552 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Süleyman Demirel University |

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles, review articles and case reports on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published three times in a year, namely in January, May and September.

 

Managing Editor

Assist. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editorial Assistants

Assist. Prof. Dr. Aykut SEZGİN

Assist. Prof. Dr. Erdal EKE 

Süleyman Demirel University Visionary Journal

e-ISSN 1308-9552 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image

64.480

278.164

SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles, review articles and case reports on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published three times in a year, namely in January, May and September.

 

Managing Editor

Assist. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editorial Assistants

Assist. Prof. Dr. Aykut SEZGİN

Assist. Prof. Dr. Erdal EKE 

Volume: 10 Issue: 23 Last Issue
Volume 10 - Issue 23 - Feb 2019
 1. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PERSONEL GÜÇLENDİRME İLİŞKİSİ: KARAMAN İLİ MERKEZİNDE BİR KAMU SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA
  Pages 1 - 14
  Ercan OKTAY, Muhammet Ali ÇELEBİ
 2. FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANMAK İÇİN BEYİN FIRTINASI MODELLERİ
  Pages 15 - 24
  Mustafa Şeref AKIN
 3. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE AKTİVİZM: İLİŞKİSEL DÜZLEMDE EPİSTEMOLOJİK BİR YÖNELİM
  Pages 25 - 39
  Ümit ARKLAN, Nurullah Zafer KARTAL
 4. DEFANSİF TIBBIN NEDENLERİNİN HEKİM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 40 - 51
  Aynur TORAMAN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 5. DUYGUSAL EMEK İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 52 - 65
  Semiha KILIÇASLAN
 6. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 66 - 83
  Dilek ŞENEL
 7. TERMAL OTEL İŞLETMELERİNDE JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMININ YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 84 - 98
  Mehmet BOYRAZ, Ahmet ÇETİN
 8. TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİSİNİN DEĞER İLGİSİ İLE TESPİTİ: BİST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 99 - 107
  İnci Çisil ORAL, İsmail BEKCİ
 9. HASTANELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 108 - 125
  Selma BARAN, Emine ŞENER
 10. TÜRKİYE’DE 2001 YILI VE SONRASINDA UYGULANAN SPOR EKONOMİSİ POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 126 - 136
  Kenan SİVRİKAYA, Ayşe DEMİR
 11. DEFANSİF TIP UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR DERLEME
  Pages 137 - 150
  Aysun YEŞİLTAŞ, Ramazan ERDEM
 12. KURUMSAL AHLÂK PERSPEKTİFİNDEN HASTANE AHLÂKI
  Pages 151 - 163
  İzzet ERDEM, Ramazan ERDEM
 13. TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNDE ROBOT REHBERLERİN YÜKSELİŞİ
  Pages 164 - 177
  Savaş YILDIZ
 14. İNSAN KAYNAKLARI İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN PSİKOTEKNİK TESTLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME
  Pages 178 - 194
  Ahmet GÜNAY, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 15. YÖNETİM LİTERATÜRÜNDE STEREOTİP (KALIPYARGI) KAVRAMI: ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDAKİ YÖNETİM ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 195 - 211
  Selda LİMON, Nurdan ORAL KARA, Ömer Lütfi ANTALYALI