Editorial Board

Editorial Board

Prof.Dr. HÜSEYİN DALGAR

Turkey
hdalgar@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Nil Esra DAL

Turkey
nilesradal@mehmetakif.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ

Sekreterya

Arş. Gör. Funda KIRAN

Arş. Gör. Gizem VERGİLİ

Arş. Gör. Süleyman ŞEN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Adem KORKMAZ

Doç. Dr. Adnan KALKAN

Doç. Dr. Osman AKIN

Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

Danışma Kurulu/ Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem KORKMAZ (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan DÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Başak ATAMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Berrin ONARAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Can Deniz KÖKSAL (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal ZEHİR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Durmuş ACAR (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Erkan POYRAZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferda Erdem (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Feriştah SÖNMEZ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayrettin USUL (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi )

Prof. Dr. Himmet KARADAL (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Atilla ACAR (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail BEKCİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARACA (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Muazzez BABACAN (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejat BASIM (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezihe Figen ERSOY (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri ÖMÜRBEK (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman BAYRİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Oya ERDİL (Gebze Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ERDEM (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin KARABINAR (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman UYAR (Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Umut AVCI (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Vedat EKERGİL (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf KADERLİ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Yücel BOZDAĞLIOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Zihni TUNCA (Süleyman Demirel Üniversitesi)