Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |

Dergi Hakkında

ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Bitlis Eren University |
Cover Image

71.111

187.683

Dergi Hakkında

ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Volume 8 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Malatya'daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinin Yapısal, Biyolojik ve Teknik Yönden İncelenmesi
  Pages 1 - 10
  Murat KARABULUT, Kenan KÖPRÜCÜ
 2. 4’-Metil-3-Fenilakrilofenon Bileşiğinin Moleküler ve Kristal Yapı Analizi
  Pages 11 - 18
  Hasan İNAÇ, Nermin KAHVECİ YAĞCI
 3. BiTeI Kristalinde Spin-Yörünge Yarılmasının Gerinim ile Değişimi
  Pages 19 - 25
  Sümeyra GÜLER KILIÇ, Çetin KILIÇ
 4. Analysis of cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) proteins from higher plant species
  Pages 26 - 38
  Fırat KURT, Ertuğrul FİLİZ
 5. Farklı Besin Tiplerinin Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Total Lipit ve Total Yağ Asidi Yüzdelerine Etkileri
  Pages 39 - 45
  Evrim SÖNMEZ, Yeşim KOÇ, Özgür ÖZCAN
 6. Gaussian (s,t)-Pell and Gaussian (s,t)-Pell-Lucas Sequences and Their Matrix Representations
  Pages 46 - 59
  Nusret KARAASLAN, Tülay YAĞMUR
 7. Some Exact Solutions of Caudrey-Dodd-Gibbon (CDG) Equation and Dodd-Bullough-Mikhailov Equation
  Pages 60 - 65
  Ünal İÇ
 8. Centaurea fenzlii Reichardt Özütünün Antioksidan Özellikleri ve Enzim İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 66 - 73
  Ümit YIRTICI
 9. A New Host-Plant for Larvae of Hellula undalis (Fabricius, 1781) in Turkey (Lepidoptera: Crambidae)
  Pages 74 - 77
  Kesran AKIN, Erdem SEVEN
 10. The Lipide-Soluble Vitamin Contents Of Some Lathyrus Species
  Pages 78 - 83
  Muammer BAHŞİ, İrfan EMRE, Hasan GENÇ, Ahmet ŞAHİN, Ökkeş YILMAZ
 11. The Lipide- Soluble Vitamin Contents Of Some Astragalus Taxa By Using HPLC
  Pages 84 - 89
  Muammer BAHŞİ, Murat KÜRŞAT, İrfan EMRE, Ökkeş YILMAZ
 12. Investigation of Oxidative Stress in Van Fish (Alburnus tarichi Guldenstadt, 1814) During Reproductive Migration
  Pages 90 - 97
  Ahmet Regaib OĞUZ, Necati ÖZOK, Aso OMAR, Zehra ALKAN, Ayşe Nur KIRAÇÇAKALI
 13. Yanma Odası Elemanları Bor Kaplı Bir Dizel Motorun Cr3C2 Kaplı Egzoz Borusu Üzerine Etkisi
  Pages 98 - 108
  Serhat ŞAP, Hanbey HAZAR, Emine ŞAP
 14. Tarihi Yığma Yapıların Malzeme Karakteristiklerinin Hasarsız Yöntemlerle Belirlenmesi: Diyarbakır Ulu Camii
  Pages 109 - 117
  Hüseyin Suha AKSOY, Muhammet KARATON
 15. CrN Kaplanmış AISI 52100 Çeliğinin Atmosfer ve Vakum ortamlarında Aşınma Davranışının İncelenmesi
  Pages 118 - 131
  Levent KARA
 16. Evsel Organik Atıklardan Biyogaz Üretiminin İncelenmesi
  Pages 132 - 142
  Halil ŞENOL
 17. Balance With a Two-Legged Robot With Artificial Neural Network Support
  Pages 143 - 157
  Ahmet Burak TATAR, Beyda TAŞAR, Alper Kadir TANYILDIZI
 18. Emotiv Epoc ile Durağan Hal Görsel Uyarılmış Potansiyel Temelli Beyin Bilgisayar Arayüzü Uygulaması
  Pages 158 - 166
  Abdullah Talha SÖZER, Can Bülent FİDAN
 19. Yaylalardaki Arazi Kullanım Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi İle Analizi: Giresun Örneği
  Pages 167 - 175
  Volkan BAŞER
 20. Complex Network Analysis Approach to Examining Undergraduate Program Preferences
  Pages 176 - 186
  Volkan TUNALI, Erdal GÜVENOĞLU
 21. Development of Chemically Treated Hybrid Jute - Flax Natural Composites for Elevated Temperature Applications
  Pages 187 - 196
  Mehmet Fatih OKTEM, Büşra ALTINTOP
 22. Bursa İli Tarımsal Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi
  Pages 197 - 205
  Aslıhan KATİP
 23. Plazma Sprey Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Üzerinde Üretilen Ti3SiC2 MAX Fazlı Kaplamanın Karakterizasyonu
  Pages 206 - 213
  Serkan ISLAK, Cihan ÖZORAK, Özkan ESKİ
 24. Biyodizel Yan Ürünü Olan Gliserolden Üretilen Katalizör ile Yakıt Katkı Maddesi Bütil Levulinat Sentezi
  Pages 214 - 226
  Derya ÜNLÜ
 25. Production and Characterization of Al-SiC Composites by Mechanical Milling
  Pages 227 - 233
  Doğan ŞİMŞEK, İjlal Simsek, Dursun Özyürek
 26. Embedding Data Crypted With Extended Shifting Polybius Square Supporting Turkish Character Set
  Pages 234 - 242
  Hüseyin Bilal MACİT, Arif KOYUN, Mehmet Erkan YÜKSEL
 27. Van İli Güneş ve Hidroelektrik Enerjilerinin Potansiyeli ve İlin Ekonomisine Katkıları
  Pages 243 - 250
  Abuzer YAMAN, Ahmet YAKIN, Rasim BEHÇET
 28. Enhancement of heat transfer using twisted tape insert in a plain tube
  Pages 251 - 260
  İbrahim Halil YILMAZ, Taha Tuna GÖKSU
 29. İnsan Hareketleri Tabanlı Gerçek Rasgele Sayı Üretimi
  Pages 261 - 269
  Seda ARSLAN TUNCER, Yeliz GENÇ
 30. İstanbul’un Bazı Semtlerinde Yaşayan Bireylerin Gıda Güvenliği ve Hijyen Konusundaki Bilgi ve Tutumları
  Pages 270 - 286
  Seda OĞUR, Nuray ERKAN
 31. Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 287 - 297
  Melik KARA
 32. Üç Boyutlu Bir Arama Yüzeyi için Mobil Robotların Yol Planlaması
  Pages 298 - 307
  Gonca OZMEN KOCA, Şengül DOĞAN
 33. Dizel Bir Motorda Al2O3 İlaveli Cr2O3 Termal Bariyer Kaplamaların Egzoz Emisyonlarına Etkisi
  Pages 308 - 318
  Erdinç VURAL, Serkan ÖZEL
 34. Atıksuların Arıtılmasında Elektrokoagülasyon Uygulamaları
  Pages 319 - 334
  Zinnur YILMAZ, Mustafa Bünyamin KARAGÖZOĞLU