Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulu

Sahibi ve Baş Editörü / Owner and Editor in Chief :

Prof. Dr. Halit EV

Yönetim Kurulu Adına, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü On Behalf of the Administration Board, Director of Social Sciences Institute

Editörler / Editorial Board

Prof. Dr. Ertan GÖKMEN

Doç. Dr. Burak KARTAL

Prof. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN

Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU

Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV

Dr. Öğr. Üyesi Mahinur AKŞEHİR UYGUR

Dr. Öğr. Üyesi Ayvaz MORKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇİFTÇİOĞLU

Araş. Gör. Dr. Deniz DİRİK


Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz;

http://sbe.cbu.edu.tr/db_images/link/Dergi Yazım Klavuzu.doc