Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University | http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd

Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University | http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd
Cover Image

38.219

156.756

Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

2018 Güz Last Issue
Volume 8 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Avrupa Birliği’nin ve Üç Büyük Üyesinin Arap Baharı’na Yaklaşımları
  Pages 1 - 33
  Cengiz Dinç
 2. 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 35 - 60
  Mehmet Ali Çamdere, Fatma Neval Genç
 3. Over-education, Educational-job Mismatch, and Skills of Job seekers with Tertiary Education in the Labor Market of Iran
  Pages 61 - 73
  Rahim Taghizadeh
 4. Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler, Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve Yurtiçi Yatırım Harcamaları İlişkisi
  Pages 75 - 89
  Ali Acaravcı, Sinan Erdoğan, Güray Akalin
 5. Türkiye İşgücü Verilerinin Karar Ağacı Yöntemleriyle Analizi
  Pages 91 - 114
  Engin Yıldıztepe, Ahmet Kocataş
 6. Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi
  Pages 115 - 135
  Fatih Ayhan
 7. Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 137 - 155
  Hüseyin Temiz, Tansel Hacıhasanoğlu, Nurettin Özdemir
 8. Total Factor Productivity of Tourism Sector of OECD Countries
  Pages 157 - 177
  Rıza Bayrak
 9. Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi
  Pages 179 - 197
  Murat Akkaya
 10. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz
  Pages 199 - 222
  Umut Üzar
 11. Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2017 Türkiye Örneği
  Pages 223 - 242
  Fındık Özlem Alper
 12. Baskınlık ve Sosyal Seçim Kurallarına Bağlı Çok Kriterli Modelleme: Hisse Senedi Seçimi Problemi için bir Karar Destek Sistemi Önerisi
  Pages 243 - 269
  Yetkin Çınar
 13. Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Vergi Politikaları ve Vergi Gelirlerinin Bileşimindeki Değişim
  Pages 271 - 291
  Ahmet İnneci, Şahin Karabulut
 14. Cumhuriyet Döneminde Kahvehanelerin Mekansal İşlevselliği ve Siyasal Figür Olarak Kahvehaneler
  Pages 293 - 304
  İsmail Safi
 15. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği
  Pages 305 - 329
  Hasan Dağlar
 16. Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: KASE Örneği
  Pages 331 - 354
  Aziza Syzdykova