The Journal of Faculty of Veterinary Medicine
Cover Image
ISSN 1307-9972 | e-ISSN 1308-0679 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi

13.334

35.076

The Journal of Faculty of Veterinary Medicine

ISSN 1307-9972 | e-ISSN 1308-0679 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi
Cover Image

13.334

35.076
Volume 12 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Öğrenci Profili Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1 - 7
  Özgül KÜÇÜKASLAN, İlhami BULUT
 2. Investigation of Chicken (Gallus domesticus) Tongue by Morphometric and Scanning Electron Microscopic Methods
  Pages 8 - 12
  Tuba Damla ERTAŞ, Serkan ERDOĞAN
 3. Kars Bölgesinde Yeni Doğan Buzağılarda Retinal Anormalite İnsidensinin Fundoskopik Muayene ile Belirlenmesi
  Pages 13 - 19
  Emine ÇATALKAYA, İsa ÖZAYDIN
 4. İvesi Koyunlarında Koyun Doğum Ağırlıkları ile Vücut Kondisyon Skorunun, Kuzu Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 20 - 24
  Halit Deniz ŞİRELİ
 5. Van İlindeki Sokak Köpeklerinde Gastrointestinal Protozoonların Prevalansı
  Pages 25 - 29
  Vural DENİZHAN, Ayşe KARAKUŞ
 6. Evaluation on the Histopathology of Testes Anomalies in the Bulls Slaughtered at The City of Van
  Pages 30 - 36
  Ahmet UYAR, Barış Atalay USLU, İbrahim YURDAKUL
 7. Kuzu ve Oğlak Akut Koksidiyozisinin Tedavisinde Toltrazuril’in Tedavideki Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 37 - 40
  Mahmut OK, Merve İDER, Murat Kaan DURGUT, Onur CEYLAN, Alper ERTÜRK
 8. Klinik Olarak Solunum Sistemi Hastalığı Geliştirdikleri Saptanan Sığırlarda Fasciolazis İnvazyonunun Görülme Sıklığı ve Hastalığın Bazı klinik ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Pages 41 - 45
  Bülent ELİTOK
 9. Effect of Multiple-Dose Administration of Cefquinome on Hematological and Biochemical Parameters in Horse
  Pages 46 - 52
  Feray ALTAN, Hanifi EROL, Semih ALTAN, Mustafa ARICAN, Muammer ELMAS, Kamil ÜNEY
 10. Investigation of Seroprevalence of Bluetongue Diseases in Sheep in the Province of Siirt
  Pages 53 - 56
  Özgür Yaşar ÇELİK, Tekin ŞAHİN
 11. Subklinik Mastitisli İneklerde Adenozin Deaminaz Aktivitesi ve Somatik Hücre Sayısı Korelasyonu
  Pages 57 - 59
  İbrahim Mert POLAT, İlknur Pir YAĞCI, Mustafa KAYMAZ, Gül Fatma YARIM, Buğrahan Bekir YAĞCI
 12. Veteriner Doğum ve Jinekolojide Kullanılan Bazı Alternatif Tedavi Yöntemleri
  Pages 60 - 65
  Nihat ÖZYURTLU, İbrahim KÜÇÜKASLAN
 13. Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Tavşan Eti ve Önemi
  Pages 66 - 69
  Büşra YARANOĞLU
 14. Zehirlenmelerde İntravenöz Lipit Emülsiyonu Tedavisi
  Pages 70 - 77
  Emre BAHÇİVAN, Halis OĞUZ