Articles


B. Ercan, A. YAĞCI, M. ÜNSAL
HEC-RAS Model of Kahramanmaras Domuz (Bogaz) Stream Interception Channel, Journal of Natural Hazards and Environment, (2019)
Ş. Yüce, B. Ercan, M. EŞİT, M. ÜNSAL, M. YÜCE
Seyhan Havzası Yağış Verilerinin Eğilim Analizi, İklim Değişikliği ve Çevre, (2018)
M. DİŞ, M. ÜNSAL, A. YAĞCI, P. YÜCEL
Comparison of Venturi Conduit - Conduit For Aeration Performance, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2017)
M. UNSAL, M. DİŞ, E. ANAGNOSTOU
Water Budget Analysis In Shallow Ground Water Regions Using Multiple Temporal Resolutions Data Sets, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2017)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, A. YILMAZ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2016)
M. ÜNSAL, Y. CUCİ, H. KIRMACI
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Karşılaştırılması, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2016)
A. YILMAZ, M. ÜNSAL, P. YÜCEL
Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2016)
M. ÜNSAL, A. NALCIOĞLU
Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2016)
M. AVGIN, A. YILMAZ, M. ÜNSAL
LİTYUM İON BATARYALARIN DEŞARJ DURUMU DAVRANIŞLARININ GENETİK İFADE PROGRAMLAMA İLE KESTİRİMİ, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, (2014)