avatar
Tuğba Çivi Karaaslan Res. Assist. Dr. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
Publication 3 Review 1
3 Publication
1 Review

Research Fields

Rheumatology and Arthritis Physical Activity and Health Rehabilitation

Institution

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
There are no Crossref cited.
Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.