Volume: 17 Issue: 2, 8/31/17

Year: 2017

Articles

Research Article

4. Gen Teknolojisi ve Bitkilerde Genetik Transformasyon Yöntemleri

Research Article

6. CaCl2 Fazda SnO2 Kristalinin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Research Article

17. Seyrek Cesàro Matrisleri

Research Article

24. Sızıntı Suyu Arıtımı Yapan Membran Biyoreaktörlerde Membran Kirlenmesine Etki Eden Faktörler ve Tıkanma Kontrolü

Research Article

41. Ultrasonik İşlemlerin Flotasyonda Kullanımında Farklı Yaklaşımlar

Research Article

52. Kefir ve Sağlık Açısından Önemi