Volume: 23 Issue: 2, 5/3/23

Year: 2023

Articles

“Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”, 1999 yılından bu yana yılda 2 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam etmekte idi. Dergimiz Ocak 2013’den itibaren isim değiştirerek “Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz yine yılda 6 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edecek ve makaleler aynı sistemle en az iki hakem (çift taraflı kör hakemlik sistemi) tarafından değerlendirilmektedir.

Dergimizde makale değerlendirme sürecinin daha şeffaflaştırılması ve hızlandırılması için Şubat 2013 itibarıyla çevrimiçi (online) makale değerlendirme ve takip sistemi uygulamaya alınmıştır.

Ocak 2015 itibaren dergimiz; gerek hızlı ve kolay yayın kabulü ve yayınlanma süreci ile yazarlara ve gerekse yapılan çalışmalara pratik ulaşma imkânları nedeniyle okuyuculara birçok avantajlar sağlayan; elektronik dergi (e-ISSN: 2149-3367) olarak yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edilir. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Çalışmalar en az iki hakemli olarak değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan (https://dergipark.org.tr/akufemubid) kayıt yaptırarak, özgün bilimsel makalelerini çevrimiçi olarak gönderebilir ve süreci takip edebilirler. Özellikle lisansüstü tezlerden hazırlanan yayınlar veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Ocak 2020 yılından itibaren dergimizde; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edilmektedir.

Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Dergi, temel bilimler ve mühendislik alanında özgün deneysel ve kuramsal araştırma makalelerine yer vermektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi, bütün Fen ve Mühendislik alanlarında yapılan önemli, özgün ve kaliteli araştırma ve çalışmaları içeren bir dergidir. Dergide yayınlanacak makalelerin yazım esasları aşağıda verilmektedir. Tüm makaleler bilimsel katkıları, orjinallikleri ve içerikleri açısından bilimsel komite tarafından değerlendirilirler. Yazarlar verilerinin doğruluğundan sorumludurlar. Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. Makaleler gerekli görüldüğünde revizyon yapılmak üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir. Dergide basılan yazılar derginin malı haline gelir ve yazıların telif hakkı “Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi” adına alınır. Daha önce herhangi bir dilde basılmış yazılar dergide basılmak üzere değerlendirilmez. Yazarlar Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne gönderdikleri bir yazıyı başka bir dergiye gönderemezler. Makalelerde yapılacak tüm değişiklerde yazar ve basım evinin izni alınır.
Yazarlar online sistem üzerinden (dergipark sistemi) makale ile birlikte “üst yazı” ve “Telif hakkı devir formu” ilk kayıtta sisteme yüklemek zorundadırlar. Makale ile birlikte gönderilen üst yazıda makale içindeki bilgilerin herhangi bir kısmının daha önce elektronik ortam dahil yayınlanıp yayınlanmadığı veya değerlendirilmek üzere gönderilip gönderilmediği bildirilmelidir. Üst yazıda iletişim kurulacak yazarın adresi, telefonu, fax numarası ve e-posta adresi olmalıdır. 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisine sunulacak makalelerde yazım düzeni sağlamak için hazırlanmış bu örneğe, derginin web sayfasındaki “Örnek makale” den ulaşabilirsiniz. Lütfen makale sunumunu MS-Word® 2010 formatında hazırlayınız. 
Sunulan makaleler ilgili alan editörleri tarafından incelenip değerlendirilecek, makalenin durumu hakkında yayın sahibi bilgilendirilecektir.

NOT: MAKALE YAZIMINDA AŞAĞIDA VERİLEN ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNU KULLANINIZ.. 

Yazım dili; Türkçe veya İngilizce’dir.
-Kenar Boşlukları; (Sağ-Sol-Alt-Üst) 2 cm olmalıdır.
-Sütun Ölçüleri; Sütün Genişliği 8,15 cm , Aralık 0,7 cm olmalıdır.
Başlık; 16 Punto, Calibri font, Sola Hizalı ve İlk Harfleri Büyük Olmalıdır (ve, ile vs. hariç)
-Anahtar kelimler;  En az 4 en fazla tane, 9 punto, Calibri font ve ortalanmış olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve “;” ile ayrılmalıdır.
-Özet; Türkçe ve İngilizce olarak  250 kelimeyi aşmamalı ve paragraf kullanılmamalıdır. Özet 9 punto, Calibri font ve iki yana hizalı olmalıdır. 
-Metin; çift sütun halinde Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşan makale metni Calibri ile yazılmış 11 punto, Aralıklar 0 cm, Birden Çok (1.15 cm) satır aralığı ve iki yana hizalı olacak şekilde biçimlendirilmelidir. Her bir sayfa için kenar boşlukları her yönden 2 cm olmalıdır. Gerekirse Bulgular ve Tartışma kısımları birlikte verilebilir. Bu durumda Sonuç ayrı bir başlık altında verilmelidir. Metin gerektiğinde numaralandırılmış alt baslıklar içerebilir. Her alt başlık içinde bulunduğu ana başlık altında kendi içerisinde sıralanmalıdır. Örneğin; 2.1., 2.2., 2.3. vb. 
-Şekiller; Şekiller; JPEG veya TIFF formatında olmalı. Şekil yazıları şeklin altında, Calibri font, 10 punto olmalıdır. Şekiller makale metnine gömülmeli ve ayrı bir dosya olarak da makale sunumu sırasında gönderilmelidir. Şekiller siyah-beyaz veya gri tonlamalı olacak şekilde sunulmalıdır. Şekillerin genişliği iki sütun için 8 cm’yi, tek sütun için ise 17 cm’yi geçmemelidir. 

-Denklemler; Denklem editörü ile hazırlanmalıdır. 
-Tablo; isimleri tablonun üst tarafında olmalı, Calibri font ve 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo örneği için örnek (kılavuz) makaleye bakınız.  
-Kaynaklar; Calibri font, 10 punto olmalıdır. (Girinti: Özel Asılı 0.5 cm ) metin içerisinde yuvarlak parantez içerisinde yazar soy ismi ve yıl olarak verilmelidir. (Ayrıntı için lütfen örnek (kılavuz) makaleye bakınız). Kaynaklar dizininde ise aşağıdaki gibi verilmelidir. Yazarın soyadı, adının baş harfleri, yayın yılı. Makalenin başlığı. Derginin uzun adı (İtalik), cilt numarası (varsa no), sayfa aralığı. Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, yılı. Kitabın adı. cilt numarası, varsa editör(ler), yayınlayan yer, sayfa aralığı. Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tezin yılı. Tezin adı, tezin cinsi (Yüksek lisans, doktora), tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, toplam sayfa. (Ayrıntı için lütfen örnek (kılavuz) makaleye bakınız).Yazım Kuralları için aşağıdaki makaleyi örnek alabilirsiniz… https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10219

etik ve yayın ilkeleri

Açık erişim.