Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2587-2427 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Adnan Menderes University |


From the Editors

Please check the writng rules of Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi before sending your publication to our journal.

The first issue of Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi was published in July 2017. The issues of peer-reviewed (double-blinded) scientific journal are published in January, May and September in 3 issues in English and / or Turkish. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi is an open access journal and there is no submission and/or article processing charges in this journal. In our journal, current clinical and experimental original articles, reviews, case reports and multidisciplinary studies are published in the fields of physiotherapy and rehabilitation, nutrition and dietetics, midwifery, nursing, and child development.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-2427 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Adnan Menderes University |
Cover Image


From the Editors

Please check the writng rules of Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi before sending your publication to our journal.

The first issue of Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi was published in July 2017. The issues of peer-reviewed (double-blinded) scientific journal are published in January, May and September in 3 issues in English and / or Turkish. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi is an open access journal and there is no submission and/or article processing charges in this journal. In our journal, current clinical and experimental original articles, reviews, case reports and multidisciplinary studies are published in the fields of physiotherapy and rehabilitation, nutrition and dietetics, midwifery, nursing, and child development.

Volume 5 - Issue 1 - Jan 31, 2021
 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygısı ve Etkileyen Faktörler
  Pages 1 - 12
  İncihan KAHRAMAN, Hülya FIRAT KILIÇ
 2. Hemşirelerin Hasta Teslimi İle İlgili Uygulamaları ve Görüşleri
  Pages 13 - 25
  Emel TUĞRUL, Muazzez ŞAHBAZ
 3. Kadınlarda Serviks Kanserinin Tanısına İlişkin Tutum ve Düzenli Jinekolojik Muayene İlişkisinin Kesitsel Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 26 - 36
  Seyfi DURMAZ, Safiye OZVURMAZ, Filiz ADANA, Fatma KURT
 4. Planlanmamış Gebeliklerin Doğum Sonrası Erken Dönemdeki Annelik Davranışına Etkisi
  Pages 37 - 50
  Selda TANER, Hüsniye ÇALIŞIR
 5. Proje Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Öğrenme Tutumları ve Öğretme- Öğrenme Ortamı Algılarına Etkisi
  Pages 51 - 60
  Yıldız DENAT, Emel TUĞRUL
 6. Burdur İli Acil Sağlık Hizmetlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (2013-2017 Yılları Arası)
  Pages 61 - 71
  Ali SERT, Mümin POLAT
 7. The Effect of Role Conflict and Ambiguity on Work Stress in Health Staff Working in Emergency Service and 112
  Pages 72 - 83
  Mehmet Halil ÖZTÜRK, Nurdan GEZER
 8. Emzirme Sürecinde Olan Annelerin Emzirme Davranışlarını Yönlendiren Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 84 - 92
  Nurdan AKCAY, Hatice UZŞEN, Emel BULDUR
 9. Gebelik ve Postpartum Dönemde Kadın Ruh Sağlığı: Derleme Çalışması
  Pages 93 - 100
  Mualla YILMAZ, Dilan YAR
 10. Gıdalarda Escherichia Coli O157:H7 Yaygınlığının Riskleri ve Kontrolü
  Pages 101 - 114
  Nalan TURGUT
 11. Vulva Kanseri ve Vulvektomi Sonrası Hemşirelik Yaklaşımları
  Pages 115 - 121
  Hatice Gözde KESKİN, Tuğba TAHTA
 12. Koşuyu Etkileyen Biyomekaniksel Faktörler
  Pages 122 - 127
  Gül Öznur KARABIÇAK
 13. İyileştirici Bir Tebessüm: Mizah
  Pages 128 - 135
  Seher ÇEVİK AKTURA, Gürkan ÖZDEN, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ
 14. Vitamin D ve Antikanserojenik Etkileri
  Pages 136 - 146
  Murat ARI
 15. Pediatrik Onkoloji Hastalarda Beslenme
  Pages 147 - 159
  Melike DURMAZ, Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ