e-ISSN: 2587-2427
Founded: 2017
Period: Tri-annual
Publisher: Adnan Menderes University
Cover Image
       

From the Editors

Please check the writng rules of Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi before sending your publication to our journal.

The first issue of Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi was published in July 2017. The issues of peer-reviewed (double-blinded) scientific journal are published in January, May and September in 3 issues in English and / or Turkish. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi is an open access journal and there is no submission and/or article processing charges in this journal. In our journal, current clinical and experimental original articles, reviews, case reports and multidisciplinary studies are published in the fields of physiotherapy and rehabilitation, nutrition and dietetics, midwifery, nursing, and child development.

2021 - Volume: 5 Issue: 3

Research Article

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaları Sırasında Mülteci/Sığınmacı Kadınlarla İletişimde Yaşadıkları Güçlükler

Research Article

Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Destek Algıları ve Kişisel Gelişim Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

Research Article

Kadınların Sağlık Algıları, Kanser Taramalarına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Research Article

Doğum Sonrası Farklı Eğitim Yöntemleriyle Verilen Taburculuk Eğitiminin Taburculuğa Hazır Oluşluk, Doğum Sonu Uyum Süreci ve Emzirme Öz-Yeterliliğine* Etkisi