Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Period Biannually | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |


“Faculty Journal”, whose first issue of was published in October 1970 under the name of Atatürk University Faculty of Letters Research Journal, is a national refereed journal that includes scientific articles prepared in the field of Social Sciences. Since the 13th issue of 1985, the journal had been published as the Research Journal of the Faculty of Arts and Sciences of Atatürk University. In the 17th issue of 1989, the journal was renamed as Atatürk University Journal of the Faculty of Arts and Sciences. Since its 27th issue in 2000, it has been published as the Journal of Social Sciences at Atatürk University, Faculty of Arts and Sciences. Following the separation of the Faculty of Arts and Sciences on September 17, 2008, the journal was renamed as Atatürk University Journal of Social Sciences. Faculty Journal continued its publication life until June 2017 / 58th issue under the name of Atatürk University Journal of Social Sciences. As of December 2017 / 59th issue, the name of the journal has been simplified and determined as Atatürk University Journal of Faculty of Letters. With its renewed face, the new ISSN and the new name, the journal will continue its publication life without interruption.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Period Biannually | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


“Faculty Journal”, whose first issue of was published in October 1970 under the name of Atatürk University Faculty of Letters Research Journal, is a national refereed journal that includes scientific articles prepared in the field of Social Sciences. Since the 13th issue of 1985, the journal had been published as the Research Journal of the Faculty of Arts and Sciences of Atatürk University. In the 17th issue of 1989, the journal was renamed as Atatürk University Journal of the Faculty of Arts and Sciences. Since its 27th issue in 2000, it has been published as the Journal of Social Sciences at Atatürk University, Faculty of Arts and Sciences. Following the separation of the Faculty of Arts and Sciences on September 17, 2008, the journal was renamed as Atatürk University Journal of Social Sciences. Faculty Journal continued its publication life until June 2017 / 58th issue under the name of Atatürk University Journal of Social Sciences. As of December 2017 / 59th issue, the name of the journal has been simplified and determined as Atatürk University Journal of Faculty of Letters. With its renewed face, the new ISSN and the new name, the journal will continue its publication life without interruption.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 64. Sayı Last Issue
Issue 64 - Jun 26, 2020
 1. Lisânü't- Tayr'da İdrak Fiilleri
  Pages 1 - 20
  Serpil SOYDAN
 2. “VASALİSA” MASALINDA ARKETİPLER VE SEMBOLLER
  Pages 21 - 31
  Selen KİPMEN
 3. RESMÎ VE FARSÇA ŞİİRLERİ
  Pages 33 - 47
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ROLÜ
  Pages 49 - 67
  Şevket CANKURTARAN , Mehmet ŞAKİROĞLU
 5. ORTAÖĞRETIM TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
  Pages 69 - 80
  Özgür AKTAŞ
 6. Turgut Uyar’ın Ölü Yıkayılar Şiirinde Diyalojizm
  Pages 81 - 90
  Yasemin KOÇ
 7. A COMPARATIVE ANALYSIS OF FEMINIST APPROACH TO ALL-FEMALE WORLDS IN CHARLOTTE PERKINS GILMAN’S HERLAND AND JOANNA RUSS’S “WHEN IT CHANGED”
  Pages 91 - 105
  Arzu ÖZYÖN
 8. Efendi-Köle Diyalektiği ile Ben ve Öteki Kavramları Çerçevesinde Beyaz Kale
  Pages 107 - 118
  Derya GÜLLÜK
 9. ÇEVİRMENİN İDEOLOJİK MOTİVASYONU. ANNE FRANK GÜNCELERİNİN ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE
  Pages 119 - 139
  Dilek TURAN
 10. Öğrencilerin Japoncadan Türkçeye Yaptıkları Çevirilerde Sorunlu Noktalar ve Öneriler
  Pages 141 - 164
  Ayşegül ATAY
 11. A POSTCOLONIAL READING: SIGNIFICANCE OF LAND AND HISTORY IN NATIVE AMERICAN IDENTITY IN LESLIE MARMON SILKO’S ALMANAC OF THE DEAD
  Pages 165 - 184
  Filiz BARİN-AKMAN
 12. KAZAN BEY’İN OĞLU URUZ’UN TUTSAK OLDUĞU HİKÂYEDE MİTİN İŞLEVİ
  Pages 185 - 195
  Nilüfer AKA ERDEM
 13. OSMANLI ORDUSUNDA MERKEZî BİR REFORM MECLİSİ KURMA GİRİŞİMİ: MECLİS-İ TANZÎMÂT-I ASKERİYE
  Pages 197 - 206
  M Yasin TAŞKESENLİOĞLU
 14. YOZGAT ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN LAHİT PARÇALARI
  Pages 207 - 220
  Savaş ALTUN
 15. CHAMBER TOMBS IN ANATOLIA BETWEEN THE BEGINNING OF 3000 BC AND THE BEGINNING OF 2000 BC AND THEIR IMPLICATIONS IN REGIONAL COMMUNICATION
  Pages 221 - 241
  Umut PARLITI , Çağatay YÜCEL
 16. Servants in Dickens’s David Copperfield and Victorian Culture
  Pages 243 - 259
  Ayse CELİKKOL
 17. SPOR VE SOSYOLOJİ Bir Yaklaşım Denemesi
  Pages 261 - 270
  Erem SARIKOCA
 18. Türk Kadını Dergisi ve Mütareke Döneminde Kadın Yazarlar
  Pages 271 - 292
  Elif MAHİR METİNSOY
 19. THE UNRESOLVED ETHNIC CONFLICT IN KHALED HOSSEINI’S THE KITE RUNNER
  Pages 293 - 309
  Karam NAYEBPOUR , Naghmeh VARGHAİYAN
 20. ÇAĞDAŞ İNGİLİZ TİYATROSU’NDA BAŞVURULAN FEMİNİST STRATEJİLER
  Pages 311 - 325
  Gamze ŞENTÜRK
 21. MOĞOL YÖNETİMİNE KARŞI ORTAYA ÇIKAN BİR HALK HAREKETİ “SEMERKAND SERBEDÂRÎLERİ”
  Pages 327 - 335
  Derya COŞKUN
 22. "Agnes" Romanı ve Filminde Medyalararasılık
  Pages 337 - 353
  Emre Bekir GÜVEN
 23. BİÇİM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN CUMHURİYET DÖNEMİ PERDE GAZELLERİ
  Pages 355 - 368
  Zehra KIMIŞOĞLU
 24. Küreselleşmenin Kimliksiz Kimlikleri
  Pages 369 - 398
  Melek ERYENTÜ GÜREL
 25. TARİHİ VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA ESKİ ÇAĞ'DA TORTUM
  Pages 399 - 439
  İshak KÜÇÜKYILDIZ
 26. ÇUVAŞ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ORTAK KELİMELER
  Pages 441 - 467
  Süleyman EFENDİOĞLU , Albina KIRAN
 27. TARİHSEL SÜREÇTE “DERSİM MESELESİ”
  Pages 469 - 483
  Ersoy ZENGİN
 28. İSKÂN-I AŞÂİR VE MUHACİRÎN UMÛM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE MEHMET HAMDİ (ARPAĞ) BEY
  Pages 485 - 526
  Mevlüt YÜKSEL
 29. BİR NEFES DEDE KORKUT
  Pages 527 - 529
  Muhammet Nuri CEYLAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Ataturk University Journal of Social Sciences 1300-9389 1970-2020
Indexes and Platforms
Telif Hakkı Devir Formu