Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-2788 | Period Biannually | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |


“Faculty Journal”, whose first issue of was published in October 1970 under the name of Atatürk University Faculty of Letters Research Journal, is a national refereed journal that includes scientific articles prepared in the field of Social Sciences. Since the 13th issue of 1985, the journal had been published as the Research Journal of the Faculty of Arts and Sciences of Atatürk University. In the 17th issue of 1989, the journal was renamed as Atatürk University Journal of the Faculty of Arts and Sciences. Since its 27th issue in 2000, it has been published as the Journal of Social Sciences at Atatürk University, Faculty of Arts and Sciences. Following the separation of the Faculty of Arts and Sciences on September 17, 2008, the journal was renamed as Atatürk University Journal of Social Sciences. Faculty Journal continued its publication life until June 2017 / 58th issue under the name of Atatürk University Journal of Social Sciences. As of December 2017 / 59th issue, the name of the journal has been simplified and determined as Atatürk University Journal of Faculty of Letters. With its renewed face, the new ISSN and the new name, the journal will continue its publication life without interruption.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2788 | Period Biannually | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |
Cover Image


“Faculty Journal”, whose first issue of was published in October 1970 under the name of Atatürk University Faculty of Letters Research Journal, is a national refereed journal that includes scientific articles prepared in the field of Social Sciences. Since the 13th issue of 1985, the journal had been published as the Research Journal of the Faculty of Arts and Sciences of Atatürk University. In the 17th issue of 1989, the journal was renamed as Atatürk University Journal of the Faculty of Arts and Sciences. Since its 27th issue in 2000, it has been published as the Journal of Social Sciences at Atatürk University, Faculty of Arts and Sciences. Following the separation of the Faculty of Arts and Sciences on September 17, 2008, the journal was renamed as Atatürk University Journal of Social Sciences. Faculty Journal continued its publication life until June 2017 / 58th issue under the name of Atatürk University Journal of Social Sciences. As of December 2017 / 59th issue, the name of the journal has been simplified and determined as Atatürk University Journal of Faculty of Letters. With its renewed face, the new ISSN and the new name, the journal will continue its publication life without interruption.

Issue 63 - Dec 27, 2019
 1. HALAÇÇA SÖZLÜKLER VE HALAÇÇANIN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
  Pages 1 - 19
  Uğur UZUNKAYA
 2. الطريقة الانتقائية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بين الواقع والمأمول (دروس المحادثة في كليّة الإلهيات في جامعة جوموشخانة نموذجًا)
  Pages 21 - 33
  Mohamad ALAHMAD
 3. GELENEKTEN GELECEĞE: ERNST JUNGER’İN GLÄSERNE BIENEN ADLI ESERİNDE DİSTOPİK KURGU
  Pages 35 - 49
  Şenay KIRGIZ
 4. İŞÇİ SINIFINA MENSUP KADINLARDA STATÜ TÜKETİMİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ
  Pages 51 - 68
  Süleyman YURTTAŞ
 5. MİGRATİON EFFECTİVENESS AND POPULATİON MOVEMENT İN AEGEAN REGİON (2017-2018)
  Pages 69 - 82
  Ferdi AKBAŞ
 6. Sinemada Metinlerarası Öğeler Olarak Mitler: Nerdesin Be Birader? Filmi Örneği
  Pages 83 - 108
  Özcan DEMİR
 7. BİZANS RESİM SANATINDA YANAN ÇALI ÖNÜNDE MUSA’NIN ÇIPLAK AYAK VE SANDALETLERİ
  Pages 109 - 141
  Hatice DEMİR
 8. YEREL HALKIN İNANÇ TURİZMİ ALGISI: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 143 - 162
  Ahmet ÇAVUŞ , Semih ZERE
 9. GREK MİSTİSİZMİNDE RUHUN ÖZGÜRLEŞME SÜRECİ
  Pages 163 - 182
  Kutsi KAHVECİ
 10. Iain Banks’in Eşekarısı Fabrikası Romanında Gotik Uzam
  Pages 183 - 200
  Selçuk YAZICI
 11. BOĞA DANSI GELENEĞİ’NİN KÖKENİ
  Pages 201 - 213
  İsmail COŞKUN
 12. RUS DİLİNDE KADINLIK İFADE EDEN İSİMLERİN KELİME YAPIM AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TÜRK DİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ (SON EKLİ ÖRNEKLERDE)
  Pages 215 - 235
  Reşat ŞAKAR
 13. EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN EDEBİ ESERE YANSIMASI: “ÖLÜM KURTARICI OLURSA (GİLE-MERD)” ÖRNEĞİ
  Pages 237 - 251
  Serpil YILDIRIM
 14. ASIRLAR ÖTESİNDEN GELEN BİLGELİK: KORUYUCU/ÖNLEYİCİ HALK HEKİMLİĞİNE DAİR BİR UYGULAMANIN EFSANELERDEKİ YANSIMALARI
  Pages 253 - 262
  Sezai DEMİRTAŞ
 15. The Dichotomy of Melville’s Moby Dick: American Transcendentalism and Anti-transcendentalism
  Pages 263 - 278
  Olgahan BAKŞİ YALCİN
 16. HÜSEYİN CAVİT’İN DÜŞÜNCE DÜNYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 279 - 288
  Sedat ADIGÜZEL
 17. DİJİTALLEŞEN EDEBİYAT VE “ELESTİRİHABER.COM” ÖRNEĞİ
  Pages 289 - 303
  Servet ŞENGÜL
 18. AKSU KÖYÜ KİREÇ OCAKLARI
  Pages 305 - 324
  Temel SAĞLAM
 19. NEDİM’DEN SEZAİ KARAKOÇ’A, SİNEMADAN CUMAYA, DÜŞÜNCENİN VE MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 325 - 339
  İsa IŞIK
 20. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAKIN GELECEK ZAMAN BİLDİREN YAPILAR
  Pages 341 - 348
  Onur BALCİ
 21. HİKMET KIVILCIMLI’NIN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI: DİYALEKTİK VEYA MADDECİ SOSYOLOJİ
  Pages 349 - 376
  Özkan AYDAR
 22. GAZNELİ MAHMUD HİKÂYELERİNE BİR BAKIŞ VE GAZNELİ MAHMUD'UN MENKIBEVİ KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER
  Pages 377 - 402
  Halime ÇAVUŞOĞLU
 23. NİZÂMÎ-İ GENCEVÎ’NİN ŞEREFNÂME’SİNDE TESETTÜR
  Pages 403 - 426
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 24. "Asri Türkiye Mecmuası" Üzerine Bir İnceleme
  Pages 427 - 448
  Özgül ÖZBEK GİRAY
 25. “SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE” ŞİİRİNE FARKLI BİR BAKIŞ
  Pages 449 - 464
  Mehmet Malik BANKIR
 26. BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 465 - 479
  Ayfer AYDINER BOYLU , Cengiz KILIÇ , Gülay GÜNAY
 27. UBEYDULLA ASADULLA HOCAYEV VE SEDA-İ TÜRKİSTAN GAZETESİ
  Pages 481 - 492
  Erhan GİRAY
 28. MEHMET KAPLAN’IN ERZURUM GÜNLERİNE AİT TARTIŞMALAR VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ DERS YILI AÇILIŞ NOTLARI
  Pages 493 - 528
  Hakan SOYDAŞ
 29. SURİYE TARİHİ ROMANININ ÖNCÜ İSMİ: “MA‘RÛF AḤMED EL-ARNÂ’ÛṬ
  Pages 529 - 537
  Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR
 30. YAPISALCILIK SONRASI HEGEL: BÜTÜNLÜK, ORGANİKLİK, YANSIMA KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 539 - 552
  Gül EREN
 31. EMÎR HÜSREV-İ DİHLEVÎ’NİN BİR GAZELİNİN İNCELENMESİ
  Pages 553 - 562
  Yasemin YAYLALI
 32. Risale-i Serteraş
  Pages 563 - 591
  Hüsna KOTAN
 33. ÖTEKİ BEN (ДВОЙНИК) ADLI UZUN ÖYKÜSÜNDEN KARAMAZOV KARDEŞLER (БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ) ROMANINA DOSTOYEVSKİ’NİN SANATINDA ÖTEKİLEŞME SORUNSALI
  Pages 593 - 605
  Rahman ÖZDEMİR
 34. İkinci Dünya Savaşı Sonucunda Yaygınlaşmasının Önemi Üzerine Konkrete Poesie: Eugen Gomringer
  Pages 607 - 617
  Şenay KAYGIN
 35. İNSAN DOĞASI VE AHLAKIN YAPAYLIĞI: ARILARIN MASALI
  Pages 619 - 625
  Filiz BAYOĞLU KINA
 36. BELLEK, TRAVMA VE EDEBİYAT
  Pages 627 - 646
  İsmail AVCU
 37. AMERİKAN TİYATROSUNDA SANAT VE POLİTİKA: ELMER RICE VE CLIFFORD ODETS’İN OYUNLARINDA BİREYSEL BAŞKALDIRI TEMALARI
  Pages 647 - 661
  Deniz ARAS
 38. KIZILCAPINAR DEFİNESİ’NDEKİ KİSTOPHORLAR
  Pages 663 - 673
  Mesut CEYLAN , Ali Yalçın TAVUKÇU
 39. DOÇ. DR. YASEMİN YAYLALI’NIN “KLASİK FARS VE TÜRK ŞİİRİNDE ÇİÇEKLER VE AĞAÇLAR” ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Pages 675 - 676
  Esra YALÇINTAŞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Ataturk University Journal of Social Sciences 1300-9389 1970-2016
Indexes and Platforms
Telif Hakkı Devir Formu