Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-0877 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |


Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

ISSN 2148-0877 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |
Cover Image


Volume 17 - Issue 26 - Apr 30, 2019
 1. Mustafa Kemal’in Askeri Dehası ve Muharebelerdeki Uygulamaları
  Pages 1 - 43
  Levent ÜNAL
 2. Cenevre Afyon Konferansları ve Türkiye’nin Tutumu
  Pages 45 - 70
  Suna ALTAN
 3. İki Farklı Hükümet İki Farklı Yaklaşım: İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Mezopotamya Harekâtının Şekillenmesinde Londra ve Delhi’nin Rolü ve Kut’ül Amâre Meselesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar
  Pages 71 - 84
  Ramazan SONAT
 4. İhtiyaç ve Eğilimler Bağlamında Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimi İçin Çevrimiçi Eğitim Yüksek Lisans Modelinin Tartışılması
  Pages 85 - 110
  İlker USTA
 5. Çeşme Vak‘ası Sonrası Osmanlı Donanmasında Kalyonlar (1770-1789)
  Pages 111 - 130
  Ali KARAHAN
 6. Emîr Mu‘izzî Dîvânı’nda Sultan Melikşâh, Nizâmülmülk, Fahrülmülk, Terken Hâtun ve Mucîrüddevle İçin Yazılan Mersiyeler
  Pages 131 - 148
  Gökhan GÖKMEN
 7. Osmanlı Sanatı’nda İbrik Tasvirleri ve İkonografisi
  Pages 149 - 202
  Semiha ALTIER
 8. Uzlette Bir Şair: Mehmed Bey b. Musâ Paşa (Emîrî)
  Pages 203 - 254
  İsa AKPINAR
 9. Geç Dönem Ortaçağ’dan Altın Yelken Çağının Başlangıcına, Akdeniz’de Gemi İnşa Ve Dizaynına Dair Yazılı Tezler (İS. 1300-1650)
  Pages 255 - 271
  Muhammet Talha ÖZBEY
 10. Roma Dönemi Şehircilik Anlayışı
  Pages 273 - 302
  Ceren ALTUNBEĞ TURGUT
 11. Çanakkale’de İki Levanten Evi: Vitalis Konağı ve Whittall Konağı
  Pages 303 - 329
  Mesut DÜNDAR
 12. Topkapı Sarayındaki III. Ahmet Kütüphanesi’nin Alçı Bezemeleri
  Pages 331 - 376
  Zekiye UYSAL
 13. Türk Resminde Hamasî Konulu Resimler: Şehzade Süleyman Paşa’nın Salla Rumeli’ye Geçişi
  Pages 377 - 419
  Gül SARIDİKMEN
 14. 15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı İstanbul’unda Devşirme Malzeme Kullanımı
  Pages 421 - 446
  Mehmet Fatih YAVUZ
 15. Şam Vilâyeti Mehâyif Teftişi (H.956/M.1549)
  Pages 447 - 472
  Muhammed YAZICI
 16. Çanakkale Cephesi’nde Muharebe Araçlarının Tamir ve Bakım İşlemleri
  Pages 473 - 489
  Barış BORLAT
Indexes and Platforms