Çukurova Journal of Agricultural and Food Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2636-7874 | e-ISSN 2630-6034 | Period Biannually | Founded: 1973 | Publisher Cukurova University |


Çukurova Journal of Agriculture and Food Sciences is a peer-reviewed international journal indexed in:

Root Indexing,

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) and

ResearchBib


logo_224x57_white.gifResearchBibRoot Indexing

Çukurova Journal of Agricultural and Food Sciences

ISSN 2636-7874 | e-ISSN 2630-6034 | Period Biannually | Founded: 1973 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Çukurova Journal of Agriculture and Food Sciences is a peer-reviewed international journal indexed in:

Root Indexing,

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) and

ResearchBib


logo_224x57_white.gifResearchBibRoot Indexing

Volume 34 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. Farklı Oranlarda Keçi ve İnek Sütü Kullanılarak Üretilen Dondurmaların Depolama Süresince Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerindeki Değişimler
  Pages 79 - 90
  Çağla Özbek , Nuray Güzeler , Leyla Doğdu
 2. Causal Linkages between Flood Hazards and Food Insecurity: Evidence from Nigeria
  Pages 91 - 99
  Felix ACHOJA , O’raye Dicta OGISI , Daniel Chukwujioke OKEKE
 3. Güneş Enerjili Kurutucuda Kurutulan Elma Dilimlerinin Kurutma Koşullarının RSM ile Optimizasyonu
  Pages 100 - 108
  Zehra Yıldız , Leyla GÖKAYAZ
 4. Rafinasyon İşlem Basamaklarının Ayçiçek Yağının Yağ Asidi, Sterol ve Uçucu Bileşen Kompozisyonuna Etkisi
  Pages 109 - 118
  Aslı YILDIRIM , Özlem ERDOĞDU , Aslı YORULMAZ
 5. Çukurova Koşullarında Mısır Bitkisinde Bitkide Azot ve Verim İlişkileri
  Pages 119 - 125
  Gülden KOCA , Hayriye İBRİKÇİ
 6. Dikenli Kabağın In Vitro Rejenerasyonu Üzerine Çalışmalar
  Pages 126 - 141
  İlknur KÜLAHLIOĞLU ÇEĞİL , Sebahattin ÇÜRÜK
 7. Doğu Akdeniz Bölgesi Ballarının Pestisit ve Naftalin Kalıntılarının LC/MS/MS ve HS-SPME GC/MS Teknikleriyle Belirlenmesi
  Pages 142 - 148
  Cengiz MUKU , Gamze GÜÇLÜ , Serkan SELLİ
 8. Adana’da Trabzon Hurması Bahçelerinde Portakal Güvesi [Cryptoblabes gnidiella Milliere, 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Popülasyon Değişimi, Zarar Oranı ve Mücadelesi
  Pages 149 - 160
  Naime Zülal ELEKCİOĞLU
 9. Sığır Yetiştiriciliğinde Stressiz ve Güvenli Sığır Yönlendirme
  Pages 161 - 170
  Serap GONCU
 10. Kârlı Besicilik için Sığır Davranış Özelliklerinin Sürü Yönetiminde Kullanımı
  Pages 171 - 180
  Serap GÖNCÜ , Sibel BOZKURT
 11. Bazı Doğal Antioksidanların Et ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri
  Pages 181 - 193
  Beyza ERDOĞAN , Özgül ÖZDESTAN OCAK
 12. Etlik Piliç Üretiminde Civciv Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Kalite Sınıflandırılmasında Kullanılan Kalitatif Parametreler
  Pages 194 - 206
  Murat DURMUŞ , Hasan Rüştü KUTLU
 13. Bir Gıda Koruma Yöntemi: Işınlama
  Pages 207 - 221
  Nurdan AKAKÇE , Füsun Nebiye ÇAM
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Çukurova University Journal of the Faculty of Agriculture 1300-4700 1973-2015