ISSN: 1303-6963
e-ISSN: 2587-1870
Founded: 1980
Period: Biannually
Publisher: Dokuz Eylul University
Cover Image
       

Dergimiz 2009 yılından itibaren ULAKBİM tarafından taranan “Hakemli Dergi” statüsündedir. Yılda iki sayı (Mayıs, Kasım) olarak yayımlanır. Dergimiz ayrıca DergiPark, HeinOnline ve Asos Index veri tabanlarında taranmaktadır.

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi çift kör hakem uygulaması kapsamında makaleleri değerlendirmektedir.

Makale gönderim adresi: dergi.hukuk@deu.edu.tr

2022 - Volume: 24 Issue: 2

Research Article

3. LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNDA GEÇERLİ YAZILI OLMAYAN PRENSİPLER

Research Article

8. ÖLÜM KARİNESİ

Research Article

10. ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NDA CADI YARGILAMALARI

Research Article

15. HISTORICAL OVERVIEW OF THE CONCEPT OF CHILDREN’S RIGHTS