ISSN: 2148-1482
e-ISSN: 2148-1482
Founded: 2003
Period: Biannually
Publisher: Germanistler Derneği

2022 - Volume: 10 Issue: 1

Translation

10. Nafer Ermiş’in Çevirmen ve Yazar Kimlikleri Arasındaki Bağ

Book Review

11. Sprachliche Höflichkeit

www.gerder.org.tr/diyalog