ISSN: 2148-1482
e-ISSN: 2148-1482
Founded: 2003
Publisher: Germanistler Derneği

2023 - Volume: 11 Issue: 1

Research Article

3. Hermann Hesse’nin Unterm Rad Adlı Eserinde Otorite Tipleri

Research Article

5. Stefan Zweigs charakteristische Legenden im Überblick

Research Article

8. Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Translation

12. Coşku Vermek – Göstermek – Taklit Etmek / Deneme: Unutulmuş Öğrenme Biçimleri Üzerine Bir Savunma

Book Review

13. Kurgu ile Gerçeklik Arasında Alman Oryantalizmi

Book Review

14. Grenzerfahrungen und Globalisierung im Wandel der Zeit

Book Review

16. Friedrich Nietzsche Wagner’e Karşı

Report

19. Blended Intensive Programme Paderborn – Izmir – Athen. Ökologie und Literatur

www.gerder.org.tr/diyalog