Tarih İncelemeleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 0257-4152 | e-ISSN 2687-2072 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Ege University |


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Tarih İncelemeleri Dergisi (TID)  does not require article processing charge or subscription fee for access to articles.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Tarih İncelemeleri Dergisi

ISSN 0257-4152 | e-ISSN 2687-2072 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Ege University |
Cover Image


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Tarih İncelemeleri Dergisi (TID)  does not require article processing charge or subscription fee for access to articles.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Volume 35 - Issue 2 - Dec 30, 2020
 1. Rus Basını’nda (Niva Dergisi) İkinci Meşrutiyet Süreci İle İlgili Değerlendirmeler
  Pages 405 - 438
  Ahmet ÇELİK
 2. Herodotos’ta Küçük Asya Pers Kraliyet Yolu: Diğer Antik Yazarlarınki İle Karşılaştırılarak İncelenmesi ve Açıklanması
  Pages 439 - 472
  Muzaffer DEMİR
 3. Birinci Dünya Savaşı Döneminde Rus Ermeni Basınında Savaş Propagandası
  Pages 473 - 500
  Şahin DOĞAN
 4. 20. Yüzyılda Türkistan’dan Çukurova’ya Göç Hareketleri ve Adana’daki Türkistanlıların Faaliyetleri
  Pages 501 - 520
  Yarkın KOÇAR
 5. The Timar System: a Question of Financial Viability, 1470-1670
  Pages 521 - 576
  Orhan KURMUŞ, Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU
 6. Erken Cumhuriyet Döneminde İz Bırakan Bir Yardım Şirketi: Malûl Gaziler Pazarı Türk Anonim Şirketi
  Pages 577 - 602
  Feyza KURNAZ ŞAHİN
 7. Antalya Limanı’nın 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Anadolu Liman Trafiği ve Deniz Ticaretindeki Yeri
  Pages 603 - 630
  Mustafa MALHUT, Ahmet KISA
 8. Antik Çağ Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kaynak Sularının Kullanımı ve Günümüz Balneoterapi Uygulamalarına Yansıyan İzleri
  Pages 631 - 654
  Gülseren MUTLU, Mehmet B. TÜRKMEN
 9. Makedonya Vilayetlerinden 1900-1908 Arası Amerika’ya Yapılan Göçler
  Pages 655 - 678
  Özer ÖZBOZDAĞLI
 10. Ceneviz Konsolos Mektuplarına Göre 1660-1680 Arasında Hollandalı Tüccarların Osmanlı Limanlarındaki Faaliyetleri
  Pages 679 - 700
  Selim PARLAZ
 11. Osmanlı’da Düello: Sınırı İhlâl Etmeye Kalkışanlar
  Pages 701 - 726
  Hayrettin PINAR, Aynur ASGAROVA PINAR
 12. VII. Haçlı Seferi ve Memlûk Devleti’nin Kuruluşu
  Pages 727 - 751
  Kazım UZUN
 13. Ethiopia’s Quest For Frontier Recognition From Somalia: A Brief Historical Analysis
  Pages 753 - 774
  Nigusu Adem YİMER, Turgut SUBAŞI