Tarih İncelemeleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 0257-4152 | e-ISSN 2687-2072 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Ege University |


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Tarih İncelemeleri Dergisi (TID)  does not require article processing charge or subscription fee for access to articles.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Tarih İncelemeleri Dergisi

ISSN 0257-4152 | e-ISSN 2687-2072 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Ege University |
Cover Image


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Tarih İncelemeleri Dergisi (TID)  does not require article processing charge or subscription fee for access to articles.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Volume 34 - Issue 2 - Dec 30, 2019
 1. Jenerik Dosya
  Pages 1 - 2
  Süleyman ÖZKAN , Nuri KARAKAŞ
 2. Kayalıbay Olayı: Siyasi Hesaplaşma mı, Hukuki Dava mı?
  Pages 349 - 367
  Süleyman AŞIK
 3. John Garstang and Sakçagözü Excavations (1908-1911)
  Pages 369 - 386
  Ali ÇİFÇİ
 4. Atatürk Dönemi’nde Yurttaşlık Dersleri: Tarihsel Süreç, Ders Kitapları ve Programlar
  Pages 387 - 412
  Sena COŞĞUN KANDAL
 5. Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal
  Pages 413 - 441
  Fevzi ÇAKMAK
 6. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Yıllarında Sinop Rumları: Tehcir ve Mübadele
  Pages 443 - 474
  Cenk DEMİR
 7. Hakkâri Sancağı’nda Nasturi Olayları (1896-1897)
  Pages 475 - 506
  Emel DEMİR GÖRÜR
 8. Revisiting Americanus Novus: Anglicization Crisis and Salem Witch Trials in Seventeenth Century New England
  Pages 507 - 536
  Yonca DENİZARSLANI
 9. “Tuzağa Düşmüş Bir Kuş Gibi”: Amarna Çağı’nda Bölgesel Çatışmalar, Paralı Askerler ve Vekâlet Savaşları
  Pages 537 - 566
  Sevgi DÖNMEZ
 10. An Economic Overview of Ottoman State Record of Taxes: Temettuat (Profit Tax) Registers of Niğde Sanjak (1844-1845)
  Pages 567 - 594
  Ali Gökhan GÖLÇEK , Altuğ Murat KÖKTAŞ
 11. Göktürk Kağanlarının Kültürden Uzaklaşma Eğilimi ve Sebepleri: Taspar Kağan ve İşbara Kağan
  Pages 595 - 608
  Nurcan KALKIR , Selma BAŞKAN
 12. Makedon Kral III. Aleksandros’un Egemenlik Diplomasisinde Mitolojinin Kullanımı
  Pages 609 - 628
  Sultan Deniz KÜÇÜKER
 13. Bingazi Mutasarrıflığı Dâhilindeki Cebel-i Ahdar’ın Coğrafi, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgedeki Bazı Islah Girişimleri
  Pages 629 - 665
  Metin MENEKŞE
 14. Türkleşme Sürecinde Kuzey-Doğu Anadolu’da İlk Sikke Basım Faaliyetleri: Bazı Nadir Saltuklu ve Mengücekli Sikkeleri Üzerine Değerlendirmeler
  Pages 667 - 686
  Ali MIYNAT
 15. William Warburton and The Eighteenth Century English Enlightenment
  Pages 687 - 712
  Pervin YİĞİT
 16. Dizin
  Pages 713 - 726
  Süleyman ÖZKAN , Nuri KARAKAŞ