Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-8657 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Erciyes University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder


Article submission is over for December 2020 issue. New submissions will be evaluated for March 2021 issue.

Starting from, Journal of Erciyes University Institute of Social Sciences will be published only electronically.

CALL FOR PAPERS

Selected papers presented at the 19th International Business Congress will be published in an special issue. For further information www.isletmecilik.org

Guest Editor: Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN

Erciyes University Journal of Social Sciences Institute, first published in 1987, is an open-access, biannual (June and December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Social Sciences Institute.

The journal welcomes articles on the fields of Social Sciences Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish, English and Arabic.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2148-8657 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Erciyes University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder
Cover Image


Article submission is over for December 2020 issue. New submissions will be evaluated for March 2021 issue.

Starting from, Journal of Erciyes University Institute of Social Sciences will be published only electronically.

CALL FOR PAPERS

Selected papers presented at the 19th International Business Congress will be published in an special issue. For further information www.isletmecilik.org

Guest Editor: Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN

Erciyes University Journal of Social Sciences Institute, first published in 1987, is an open-access, biannual (June and December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Social Sciences Institute.

The journal welcomes articles on the fields of Social Sciences Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish, English and Arabic.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Issue 48 - Jun 30, 2020
 1. Örgütsel aile desteği, iş-aile çatışması ve işle bütünleşme arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma
  Pages 9 - 53
  Gözde Gülen AYDIN , Nazlı AYYILDIZ ÜNNÜ
 2. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ulusal yazılı basında sunumunun içerik analizi yöntemiyle çözümlenmesi
  Pages 54 - 75
  Ahmet GÜNEŞ
 3. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğitimine katkı sağlamaya yönelik olarak kullandıkları yöntem ve teknikler
  Pages 76 - 118
  Osman CİNGÖZ , Süleyman AKYÜREK
 4. Lozan mübadilleri ve emlak-i gayrimenkule
  Pages 119 - 134
  Cemile YAĞMUR , Hikmet Zeki KAPCI
 5. Ocak ayı anomalisi gerçekten var mı?
  Pages 135 - 160
  Yavuz GÜL
 6. Zikre dayalı uygulamalardan saz mûsikîsi alanına bir transfer: Sadrettin Özçiminin icrâsında perde kaldırma
  Pages 161 - 178
  Erkan SEZER , N. Oya LEVENDOĞLU
 7. Lead time management for production planning in job shops
  Pages 179 - 195
  Ahmet HASKÖSE
 8. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapım yönetiminin Çukurova Bölgesi’nde incelenmesi
  Pages 196 - 219
  Zafer Tarık TANER , Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER
 9. İshak Paşa Sarayı mimari bezemelerinin giyim-kuşamda kullanımı üzerine bir çalışma
  Pages 220 - 236
  Hacer Nurgül BEGİÇ
 10. Demographic characteristics and perceived value differences in mobile banking: An empirical study in Turkey
  Pages 237 - 263
  Mustafa DEMİRHAN
 11. İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama süreci ve İİBF öğrencilerinin özel sektör ve kamu sektörü algıları üzerine bir araştırma
  Pages 264 - 285
  Ahmet GÜVEN
 12. Ortaokul öğrencilerinin İngilizce kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi
  Pages 286 - 323
  Burcu DUYAR , Recep ÖZKAN
 13. Seme visit as an example of mountain cult in Sivas reflected into the present
  Pages 324 - 345
  Hülya KAYA HASDEMİR
 14. Did Hittite Kings acclaim themselves to be god?
  Pages 346 - 365
  Murat TURGUT
 15. Ömer Seyfettin'in hikayelerinde Türk stereotipi
  Pages 366 - 390
  Mehmed Halil SAĞLAM
 16. Mehmet Rüştü Uzel'in Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi
  Pages 391 - 402
  Mustafa GÜÇLÜ
 17. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın bütünselliği sağlayan kriterler bağlamında irdelenmesi
  Pages 403 - 432
  Duygu TURGUT
 18. Çalışanlardaki öz yeterlilik algısının örgütsel sinizm ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma
  Pages 433 - 449
  Yavuz Sezer OĞUZHAN
 19. Kuruluşunun ellinci yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel aktörler ve riskler bağlamında değerlendirilmesi
  Pages 450 - 469
  İlhan GÜLLÜ
 20. Kandinsky'nin doğaçlamaları
  Pages 470 - 485
  Ayşe SEZER
 21. Determination of destination competitiveness of the selected Mediterranean destinations by entropy based EDAS method
  Pages 486 - 509
  Kenan GÜLLÜ , Mustafa YILMAZ
 22. La Chine et les Balkans Occidentaux: Un ancrage a la peripherie de L'union Europeenne?
  Pages 510 - 516
  Xavier RİCHET
 23. Sağlık turizminde termal turizm ve Spa-Wellness turizminin yeri ve önemi
  Pages 517 - 533
  Güzel SİNER , Nazan TORUN
Most Cited Articles

Öğretmenlik mesleği ve özellikleri
Mustafa ÇELİKTEN| Mustafa ŞANAL | Yeliz YENİ

Türkiye'de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi
Mustafa Durmuş ÇELEBİ

Duygusal zekâ ve liderlik
Füsun ACAR

Atıf istatistikleri için tıklayınız