Aim

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Dergisi ; Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği  gibi  sağlık  alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. 

Scope

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik),Tıbbi Laboratuvar,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği   başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

*Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi,

**Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale,

***Olgu sunumu: Topluma göre farklı nitelikteki vaka incelenme çalışmaları yer alır. 

Dergi yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Dergide önceden yayımlanmış, yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Dergiye makale gönderimi sadece Dergipark üzerinden sağlanabilir.

Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lara) aittir.