Issue: 1

Year: 2013

Research Article

5. Vocational Training in the European Union

10. Bilgisayar Ortamında Biçimsel Ontoloji Oluşturulması