Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 532 - 541 2019-12-09

Screen and Its Journey in Visual Culture
Görsel Kültürde Ekran ve Gelişim Süreci

Begum EKEN [1]


Today it is almost impossible to maintain a life without screens. Television and large screens, computer screens, smart phones, tablets and even watch screens have penetrated into contemporary life and shaped the way people live and work. Today, screen-based interfaces have become the tools that make up the different forms of communication. The long and complex evolution of screens as a term and then a medium have become an important part of everyday lives. Although smart devices have only become a common asset in our culture in the last two decades, the display has been used for centuries to provide visual information in different forms and channels. The history of the screen is full of examples that show that it has provided a bridge experience between reality and virtual as an element of interest through the ages. This research is based on the etymological history of the screen and the brief historical development of screen culture. 

Bugün ekranlar olmadan bir yaşam sürdürmek neredeyse olanaksızdır. Televizyon ve büyük  ekranlar, bilgisayar ekranları, akıllı telefon, tablet ve hatta saat ekranları çağdaş hayata nüfuz etmiş ve artık insanların hem yaşam hem de çalışma biçimlerini şekillendirmiştir. Bugün, ekran temelli arayüzler bizi biz yapan farklı iletişim şekillerini oluşturan araçlar haline gelmişlerdir. Fakat, bir asırdan daha uzun bir süre öncesine kadar ekranlar, görsel-işitsel ve kişileri birbirine bağlayan günümüzde kullanıldığı şekilleriyle gündelik hayatta yoktu. Ekran kelimesinin uzun ve karmaşık evrim süreci medyaya ulaşmış ve ‘ekranlar’ medya alanının önemli bir parçası haline gelmeyi başarmıştır. Akıllı cihazlar sadece son yirmi yıl içinde kültürümüzde ortak bir varlık haline geldiyse de, diğer yandan ekran, değişik form ve mecralarda yüzyıllar boyunca görsel bilgi sunmak için kullanılmıştır. Ekranın tarihi, çağlar boyunca bir ilgi unsuru olarak gerçeklik ve sanal arasında kurulan bir köprü deneyimi sunduğunu gösteren örneklerle doludur. Bu araştırma, ekranın etimolojik geçmişi ve ekran kültürünün kısa tarihsel gelişimi üzerine şekillenmektedir.

  • Baltrusaitis, J. (1978). Le miroir. Révélations, science-fiction et fallacies. Essai sur une légende scientifique, s. 204-209.
  • Flusser, V. (1977). “Two approaches to the Phenomenon, Television.” The New Television: A Public/Private Art", s. 234-247.
  • Friedberg, A. (2003). The virtual window. Rethinking Media Change. The Aesthetics of Transition.
  • Heller, S., & Womack, D. (2011). Becoming a Digital Designer: A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game and Animation Design. John Wiley & Sons.
  • Huhtamo, E. (2006). “Elements of screenology: Toward an archaeology of the screen.”, Navigationen-Zeitschrift für Medien-und Kulturwissenschaften, Sayı 6(2), s. 31-64.
  • Huhtamo, E. (2009). “The Sky is (not) the Limit: Envisioning the Ultimate Public Media Display”, Journal of Visual Culture , Sayı 8 (329), s. 329-348.
  • Hunt, V. (2014). “Electric leisure: late nineteenth-century dreams of remote viewing by "Telectroscope"”. Journal of Literature and Science, Sayı 7(1), s. 55-76.
  • Manovich, L. (2001). The language of new media. MIT press. s.103.
  • Robida, A. (1883). Le vingtième siècle. Decaux.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1870-6672
Author: Begum EKEN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 30, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA EKEN, B . (2019). Görsel Kültürde Ekran ve Gelişim Süreci. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 532-541 . DOI: 10.21733/ibad.627226