Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2687-3478 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, yapılacak çalışmalarla, mesleki ve sosyal bilimler alanlarına bilimsel katkıda bulunmayı ve böylece bilimsel alanın gelişimini sağlamayı amaç edinmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 ve 2020 yıllarında yılda iki kez (Mayıs ve Kasım ayları) yayımlanmış olup, 2021 yılından itibaren yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanacaktır. Dergide sosyal bilimler ve mesleki bilimler alanları ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle ithenticate tarafından taranarak makale benzerlik oranına bakılmaktadır. Makale benzerlik oranı %20'nin üzerinde çıkan makaleler, hakem süreci başlatılmadan iletişim kurulan yazara geri gönderilmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası indeksler olan SIS, DRJI, CiteFactor, AcarIndex ve Asos Index tarafından indekslenmektedir. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin birçok uluslararası indekslere başvurusu değerlendirme aşamasındadır. İndeks başvuruları kabul oldukça dergi indeks bilgileri güncellenecektir. 

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2687-3478 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Cover Image


Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, yapılacak çalışmalarla, mesleki ve sosyal bilimler alanlarına bilimsel katkıda bulunmayı ve böylece bilimsel alanın gelişimini sağlamayı amaç edinmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 ve 2020 yıllarında yılda iki kez (Mayıs ve Kasım ayları) yayımlanmış olup, 2021 yılından itibaren yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanacaktır. Dergide sosyal bilimler ve mesleki bilimler alanları ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle ithenticate tarafından taranarak makale benzerlik oranına bakılmaktadır. Makale benzerlik oranı %20'nin üzerinde çıkan makaleler, hakem süreci başlatılmadan iletişim kurulan yazara geri gönderilmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası indeksler olan SIS, DRJI, CiteFactor, AcarIndex ve Asos Index tarafından indekslenmektedir. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin birçok uluslararası indekslere başvurusu değerlendirme aşamasındadır. İndeks başvuruları kabul oldukça dergi indeks bilgileri güncellenecektir. 

Issue 5 - Apr 27, 2021
 1. ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE İŞE ANGAJE OLMANIN ROLÜ
  Pages 1 - 12
  Beyza ERER
 2. SOFULAR KÖYÜ (AKSU/ISPARTA) DÜZ DOKUMALARI VE KOMPOZİSYON ANALİZLERİ
  Pages 13 - 30
  Erhan TÜRELİ
 3. TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI BAKIMI EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 31 - 43
  Emre BİRİNCİ
 4. PARA SEVGİSİ ve FİNANSAL OKURYAZARLIK İLİŞKİSİ: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 44 - 56
  Hüseyin Başar ÖNEM
 5. BAĞIMSIZ DENETİMDE VERİNİN ÖNEMİ: KURUMLAR ARASI VERİ İLETİŞİM MODELİ ÖNERİSİ
  Pages 79 - 89
  Oğuz KUYUMCU
 6. EĞİTİM ALANINDA KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 90 - 104
  Ayfer YILMAZ, Mustafa KANDAK, Emrah DEMİR, Adnan ÇELİK, Haydar KAYA, Melek DEMİR
 7. KÜRESEL EKONOMİK POLİTİK BELİRSİZLİĞİN (GEPU) DÖVİZ KURU, ENFLASYON ve BORSA ETKİSİ: TÜRKİYE`DEN KANITLAR
  Pages 120 - 131
  Samet GÜRSOY
 8. AKILLI TURİZMDE KÜLTÜREL MİRAS VE YARATICILIK: KONYA ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 132 - 143
  H. Ufuk KORKMAZ
 9. TÜKETİCİLERİN FARKLI TÜKETİM AKTİVİTELERİ BAZINDA COVID-19 RİSK ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 144 - 159
  Adnan DUYGUN
 10. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ ŞEHİR EŞLEŞTİRME PROJESİ (TWIN)'NİN BİR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 57 - 65
  Müge ALAÇAM BÖCEK
 11. HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA: ARAÇ VE YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 66 - 78
  Özer SİLSÜPÜR
 12. KURUMSAL İMAJ BAĞLAMINDA İMAJ TRANSFERİ: ÜNLÜLERİN İMAJLARININ ÜRÜN VE MARKAYA NAKLEDİLMESİ
  Pages 105 - 119
  Hatice ÖZCAN
Makale Başvuru Formu
Makale Başvuru (Yayın ve Telif Hakkı Devir) Formu için tıklayınız...
Taranan İndeksler

CenterLogo.png  Directory of Research Journals Indexing Logo

acar index ile ilgili görsel sonucu  asos-index.png

logo.png