Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-7634 | e-ISSN 2651-4087 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Kilis 7 Aralik University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/k7auifd


Journal Of The Faculty Of Theology founded in 2014 and it is an international academic journal published twice a year in June and December, by Kilis 7 Aralık University Theology Faculty. K7AÜİFD aims to publish articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Arts and Humanities/Religion) such as research articles, article reviews, translations, book critics, symposium reviews. The articles sent to be published are evaluated by the double-blind review. Besides, by a special program which is used to detect plagiarism, it’s assured that articles haven’t been published before and doesn’t contain any kind of plagiarism. Arabic and English articles are also being published in our journal. Journal of The Faculty of Theology is a national journal with the principle of publishing high-quality content and also it’s searched in many indexes.

The last date for accepting articles for the journal to be published in June is 30 April and for December, it is 30 October.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-7634 | e-ISSN 2651-4087 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Kilis 7 Aralik University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/k7auifd
Cover Image


Journal Of The Faculty Of Theology founded in 2014 and it is an international academic journal published twice a year in June and December, by Kilis 7 Aralık University Theology Faculty. K7AÜİFD aims to publish articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies (Arts and Humanities/Religion) such as research articles, article reviews, translations, book critics, symposium reviews. The articles sent to be published are evaluated by the double-blind review. Besides, by a special program which is used to detect plagiarism, it’s assured that articles haven’t been published before and doesn’t contain any kind of plagiarism. Arabic and English articles are also being published in our journal. Journal of The Faculty of Theology is a national journal with the principle of publishing high-quality content and also it’s searched in many indexes.

The last date for accepting articles for the journal to be published in June is 30 April and for December, it is 30 October.

Volume 7 - Issue 1 - Jun 29, 2020
 1. МЕТОДЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ХАДИСОВ
  Pages 21 - 54
  Sultanbeg ALIEV
 2. مشاهد التمني في القرآن الكريم
  Pages 53 - 80
  Bekir MEHMETALİ
 3. ÇEVRESEL BİLİNÇ BAĞLAMINDA KUR’ÂN’DA TESHÎR KAVRAMI
  Pages 81 - 111
  Necmettin ÇALIŞKAN
 4. TABERÎ VE MÂTÜRÎDÎ’DEN HAREKETLE FARKLI BİR TASNİF DENEMESİ: EHL-İ HADÎS - EHL-İ RE’Y TEFSİRLERİ
  Pages 113 - 152
  Veysel GENGİL
 5. HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN BESMELE TEFSİRİ İSİMLİ ESERİNİN KAYNAK VE YÖNTEM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 153 - 188
  İ̇brahim YILDIZ
 6. FARABİ’NİN İDEAL DEVLETİNDE GELENEKSEL YÖNETİCİ TİPİ OLARAK HZ. ÖMER
  Pages 189 - 215
  Mehmet KARAKUŞ
 7. HADİS USÛLÜNDE EGEMEN SAHİH HADİS TANIMI VE PROBLEMLERİ
  Pages 217 - 241
  Mehmet Emin ÇİFTÇİ
 8. AŞERE-İ MÜBEŞŞERE DIŞINDA CENNETLE MÜJDELENEN BAZI SAHÂBÎLER
  Pages 243 - 275
  Abdulvehhab GÖZÜN
 9. CÂHİLİYEDEN ENDÜLÜS’ÜN YIKILIŞINA KADAR ARAP EDEBİYATINDA ŞEHİR MERSİYELERİ
  Pages 277 - 320
  Yakup GÖÇEMEN
 10. ANABAPTİST DİNİ HAREKETİ HUTTERİTLERİN ORTAK YAŞAM İNANCI VE KOLONİ YAPISI
  Pages 321 - 350
  Hatice KELEŞ
 11. MENKUL KIYMET İHRACI VE TEDAVÜLÜNÜN MEŞRUİYETİ (HİSSE SENETLERİ, SUKUK, YATIRIM FONLARI)
  Pages 351 - 387
  İ̇smail HALİTOĞLU
 12. İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA BEDELLERİN MİKTARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ
  Pages 389 - 422
  Ahmet EKİNCİ
 13. TÜRKİYE’DE TEK PARTİLİ DÖNEMDE ESTETİĞİN SİYASAL İNŞASI
  Pages 423 - 448
  Osman ÜLKER
 14. YETİŞKİN KRONİK HASTALARDA ALLAH’A BAĞLANMA, DUYGU DURUMU VE YAŞAM MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ
  Pages 449 - 482
  Fatma SAĞLAM DEMİRKAN
 15. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE DARBELER VE DİN
  Pages 483 - 511
  Muhammed YAMAÇ , Ejder OKUMUŞ
 16. KELÂM VE TASAVVUF’TA AKLIN FONKSİYONEL TASNİFİ
  Pages 513 - 540
  Fehmi SOĞUKOĞLU
 17. DİN İKİ KISIMDIR: ALLAH İNDİNDEKİ DİN VE HALK İNDİNDEKİ DİN (DİN KAVRAMINA FÜSÛS MERKEZLİ BİR BAKIŞ)
  Pages 541 - 560
  Zeliha ÖTELEŞ
 18. İBN HALDUN’DA İSYAN OLGUSU
  Pages 561 - 599
  Abdulhamit BUDAK
 19. BÂBÜRNÂME'DE HİNDİSTAN ÖRNEĞİYLE ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ
  Pages 601 - 626
  Mesut AVCI
 20. CİN ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 627 - 644
  Halil İbrahim ÖZASMA
 21. تكاثر السنة أم تناقصها؟ بحث في جدلية شمولية التدوين
  Pages 645 - 668
  Abdulaziz MUHAMMED
 22. ENDÜLÜSLÜ ŞAİR İBN ‘ABDİRABBİH VE ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
  Pages 669 - 694
  Zeynep ÖZKANLI
Indexes and Platforms