Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-8390 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Medeniyet University |


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından çıkarılan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi (MEAD), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı halinde çevrim içi olarak yayınlanmaktadır ve yayın dili Türkçedir. Hakemli akademik ulusal bir dergi olan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlayan, bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir.

Dergi, 2020 Şubat ayından itibaren ASOS indeksinde yer almaktadır.

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2717-8390 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Medeniyet University |
Cover Image


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından çıkarılan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi (MEAD), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı halinde çevrim içi olarak yayınlanmaktadır ve yayın dili Türkçedir. Hakemli akademik ulusal bir dergi olan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlayan, bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir.

Dergi, 2020 Şubat ayından itibaren ASOS indeksinde yer almaktadır.