ISSN: 2717-8390
Founded: 2017
Publisher: Istanbul Medeniyet University
Cover Image
       

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından çıkarılan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi (MEAD), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı halinde çevrim içi olarak yayınlanmaktadır ve yayın dili Türkçedir. Hakemli akademik ulusal bir dergi olan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlayan, bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir.

Dergi, 2020 Şubat ayından itibaren ASOS ve Ekim 2022 ayından itibaren ise DRJI indekslerinde yer almaya başlamıştır.