Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Medeniyet University |


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından çıkarılan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi (MEAD), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı halinde çevrim içi olarak yayınlanmaktadır ve yayın dili Türkçedir. Hakemli akademik ulusal bir dergi olan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlayan, bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir. 

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi

Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Medeniyet University |
Cover Image


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından çıkarılan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi (MEAD), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı halinde çevrim içi olarak yayınlanmaktadır ve yayın dili Türkçedir. Hakemli akademik ulusal bir dergi olan Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlayan, bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer vermektedir.