Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2587-2206 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Stratejik Sosyal ve Kültürel Araştırma Derneği | http://www.mericjournal.com


Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 

ISSN: 2587-2206 

Yayın Başlangıç Tarihi: 2017

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi 

Yayın Sıklığı: Yılda üç defa (Nisan- Temmuz- Aralık)

Yazarlara Not: Dergimize makale gönderiminde  intihal raporu zorunludur. İntihal raporu gönderilmeyen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Dergimizde makalenin yayınlanması için intihal oranının en fazla %20 olması gerekmektedir. 

                Dergimize makale gönderiminde ORCID numarasının yazılması zorunludur. ORCID numarası makalenin ilk sayfasında ve yazarın kurum ve iletişim bilgilerinin yanında belirtilmelidir. 


Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

ISSN 2587-2206 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Stratejik Sosyal ve Kültürel Araştırma Derneği | http://www.mericjournal.com
Cover Image


Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 

ISSN: 2587-2206 

Yayın Başlangıç Tarihi: 2017

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi 

Yayın Sıklığı: Yılda üç defa (Nisan- Temmuz- Aralık)

Yazarlara Not: Dergimize makale gönderiminde  intihal raporu zorunludur. İntihal raporu gönderilmeyen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Dergimizde makalenin yayınlanması için intihal oranının en fazla %20 olması gerekmektedir. 

                Dergimize makale gönderiminde ORCID numarasının yazılması zorunludur. ORCID numarası makalenin ilk sayfasında ve yazarın kurum ve iletişim bilgilerinin yanında belirtilmelidir.