Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-7075 | e-ISSN 2687-3605 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University |


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 

Journal of Mesned Divinity Researches


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi,  2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.

Mesned Dergisi,  ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında  özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler Hakemlik süreciden geçen makaleler iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde yayımlanacak olan makalelerde İngilizce ve Türkçe özet gönderimi zorunludur.

Güz 2019 sayımız için son yazı kabul tarihi 20 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir.

Bahar 2020 sayımız için son yazı kabul tarihi 15 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

Dergimiz aşağıdaki indekslerden taranmaktadır:

Sobiad:                https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=4329

İdeal Online:      http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=714       
           

 Dergimiz aşağıdaki veri tabanlarından taranmaktadır:

http://www.isam.org.tr/                                    


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-7075 | e-ISSN 2687-3605 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University |
Cover Image


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 

Journal of Mesned Divinity Researches


Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. 2019 yılında 2667-7075 ISSN ve 2687-3605 e-ISSN ile yayın hayatına başlayan Mesned Dergisi,  2010 yılı itibariyle yayınlanmakta olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin devamı niteliğindedir.

Mesned Dergisi,  ilahiyat ihtisas alanları ile sosyal bilimler alanında  özgün araştırma makalesi, derleme makale, araştırma notu, kitap ve sempozyum tanıtımı ve klasik dillerden çeviri-yorum çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli bir dergidir.

Mesned Dergisi'nde kör hakemlik değerlendirme süreci sonucunda en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilen makaleler yayınlanır. Hakemlik süreciden geçen makaleler Hakemlik süreciden geçen makaleler iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) aracılığıyla daha önce yayınlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde yayımlanacak olan makalelerde İngilizce ve Türkçe özet gönderimi zorunludur.

Güz 2019 sayımız için son yazı kabul tarihi 20 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir.

Bahar 2020 sayımız için son yazı kabul tarihi 15 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

Dergimiz aşağıdaki indekslerden taranmaktadır:

Sobiad:                https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=4329

İdeal Online:      http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=714       
           

 Dergimiz aşağıdaki veri tabanlarından taranmaktadır:

http://www.isam.org.tr/                                    


Volume 11 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Mezheplerin Ana İhtilâf Konularından Biri Olarak Kabir Azâbı
  Pages 9 - 32
  Mehmet KUBAT
 2. İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Arapça Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
  Pages 33 - 57
  Atik AYDIN
 3. Okul Yöneticilerine Göre İmam Hatipli Vizyonu Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 59 - 91
  İbrahim AŞLAMACI , Muhammed KARMIŞ
 4. Annenin Hayatını Tehdit Eden Ceninin Düşürülmesi
  Pages 93 - 115
  Baha Eddin ALJASEM
 5. İ‘Câzü’l-Kur’ân - Belâgat İlişkisine Farklı Bir Yaklaşım
  Pages 117 - 134
  Şahin ŞİMŞEK
 6. Bilâdü’s-Sind’de Bir Arap Hanedanlığı: Hebbârîler (h.247-416/m.862-1026)
  Pages 135 - 164
  Zabihur RAHMAN
 7. Tasavvufî Bir Bakış Açısıyla Nefis
  Pages 165 - 188
  Hasan BULUT
 8. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumuna İlişkin Bibliyometrik Analiz
  Pages 189 - 214
  Şefika MUTLU , Gülşen SAYIN
 9. İslâm Kelâmcılarına Göre Mucize Kavramı ve İmâm Mâtürîdî’nin Hz. İsa’nın Mucizelerini Değerlendirişi
  Pages 215 - 239
  İ̇brahim BAKIR
 10. Şafiî'nin Kelam Anlayışı
  Pages 241 - 259
  Ahmet GENÇDOĞAN
 11. Ahmed Emîn b. İbrâhîm et-Tabbâh’ın Fecrü’l-İslâm Adlı Eseri Bağlamında Mezheplere İlişkin Görüşleri
  Pages 261 - 286
  Süleyman ÇAM
 12. İçsel Dinî Motivasyon Bağlamında Dindarlık ve Çevre İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Pages 287 - 305
  Fatih KANDEMİR
 13. Hz. Hatice’nin Evliliği ve İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 307 - 337
  Tahsin KAZAN
 14. “Kur’ân’da Tek Ümmet/امة واحدة Kavramının Anlam ve Sınırları”
  Pages 339 - 368
  Ahmet KÜÇÜK
 15. Ebû İshâk İbrâhîm Ettafeyyiş ve “el-Fark Beyne’l-İbâziyye ve’l-Havâric” Adlı Eseri
  Pages 369 - 396
  Ramazan TARİK , Zekeriya DOĞRUSÖZLÜ
 16. Mesih İsa’nın Son Gün Azizleri Mormonlar
  Pages 397 - 400
  Ayhan ASLANOĞLU
 17. İbn-i Arabî Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler Kitabının Tanıtımı
  Pages 401 - 407
  Ahmet BARDAK
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1308-9684 1308-9684 2010-2019