Mütefekkir
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr


Dergimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.


Göndereceğiniz çalışmalar, dergimizin 15 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan 16. sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. Yazınızın mevcut yayım ve yazım ilkelerinin yanında ayrıca 4 Şubat 2021 tarihli Yayın Kurulu Kararlarına da uygun olması gerekmektedir. İlgili Yayın Kurulu Kararlarına erişim için tıklayınız.

Mütefekkir

ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr
Cover Image


Dergimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.


Göndereceğiniz çalışmalar, dergimizin 15 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan 16. sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. Yazınızın mevcut yayım ve yazım ilkelerinin yanında ayrıca 4 Şubat 2021 tarihli Yayın Kurulu Kararlarına da uygun olması gerekmektedir. İlgili Yayın Kurulu Kararlarına erişim için tıklayınız.

Volume 8 - Issue 15 - Jun 15, 2021
 1. Kur’an’ın Yakut ve Mercan Benzetmesinde Kadın
  Pages 13 - 22
  İsmail BAYER, Necattin HANAY
 2. İslam Tarihi’nin İlk Pandemisi Amvâs Vebası ile Covid-19 (Koronavirüs) Arasındaki Benzerliklerin Gündelik Hayatımıza Yansımaları
  Pages 23 - 43
  İlyas UÇAR
 3. Kur’ân İslâm'ı Söyleminde Tutarlılık Sorunu: Vahy-i Gayr-i Metlüv Bağlamında Bilge Kul’un Kimliği Örneği
  Pages 45 - 70
  Hasan SEVİM
 4. Sosyal Medyadaki Mahremiyet İhlallerinin Bazı Fıkhî Yansımalarına Dair
  Pages 71 - 93
  Sevdegül ÇEKİÇ, Tevhit AYENGİN
 5. Ebû Hanîfe’nin Re’yini Hadis ile Temellendirmesi ve Uygulamaya Dair Bazı Örnekler
  Pages 95 - 119
  Selahattin AYDEMİR
 6. Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde “İttihâd-ı İslâm” Düşüncesi
  Pages 121 - 142
  Akif ÇARKÇI
 7. Müteşâbih Âyetlerin Te’vilinin Bilinip Bilinememesi ile İlgili Yorumların Oluşmasında Âl-i İmrân Sûresi 7. Âyetteki Vakf Yerinin Rolü
  Pages 143 - 163
  Mehmet KARA
 8. İbn Hazm’ın Kur’ân’ın Dil ve Üslûp Özelliklerine Yaklaşımı
  Pages 165 - 187
  Mehmet YAŞAR
 9. Kur’ân’ın Nüzûl Sürecinde Rab Kavramının Semantik Alanı
  Pages 189 - 216
  Hasan NAS
 10. İslam Dininde İbadetlerin Sosyal Boyutu
  Pages 217 - 242
  Nedim ÖZ
 11. الفخر النرجسي في الشعر الجاهلي (دراسة أسلوبية نقدية)
  Pages 243 - 262
  Bozan ALHAMAD
 12. İkbal’in Şiirlerinde Hindistan Bağlamında Batılı Güç İngiltere Eleştirisi
  Pages 263 - 274
  Muhsin Ramazan İŞSEVER, Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI
 13. Tanrı ve Sağlık: Başka Bir Şey Söylemeye Gerek Var Mı?
  Pages 275 - 307
  Anne HARRİNGTON
 14. Muhtasaru İhtilâfi’l-‘Ulemâ, Ebû Ca’fer et-Tahâvî
  Pages 309 - 314
  Muhammed Hüsnü ÇİFTÇİ
 15. İslâm’ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Kemal H. Karpat
  Pages 315 - 319
  Hüseyin GÖKALP
Indexes and Platforms