ISSN: 2148-5631
e-ISSN: 2148-8134
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: Aksaray University
Cover Image
       

Dergimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.

Göndereceğiniz çalışmalar, dergimizin 15 Aralık 2022 tarihinde yayımlanacak olan 18. sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.

Yazınızın mevcut yayım ve yazım ilkelerinin yanında ayrıca 4 Şubat 2021 tarihli Yayın Kurulu Kararlarına da uygun olması gerekmektedir. İlgili Yayın Kurulu Kararlarına erişim için tıklayınız.

Önemli Not: Dergimize gönderilecek çalışmalar, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Atıfları ve kaynakçası program kullanılmadan hazırlanmış çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2022 - Volume: 9 Issue: 17

Research Article

4. Mantık İlminin Belâgata Etkisi

Research Article

6. Hacı Bektâş-ı Velî’de Tanrı’nın Sıfatları

Research Article

10. Dijital Oyunların Kazanç Boyutu Üzerine Fıkhî Bir İnceleme

Book Review

12. İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, İoanna Kuçuradi

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.