Mütefekkir
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr


Dergimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.


Göndereceğiniz çalışmalar, dergimizin 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan 16. sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. Yazınızın mevcut yayım ve yazım ilkelerinin yanında ayrıca Şubat 2021 tarihli Yayın Kurulu kararlarına da uygun olması gereklidir. Yayın Kurulu kararlarına erişim için tıklayınız.

Mütefekkir

ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr
Cover Image


Dergimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.


Göndereceğiniz çalışmalar, dergimizin 31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan 16. sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. Yazınızın mevcut yayım ve yazım ilkelerinin yanında ayrıca Şubat 2021 tarihli Yayın Kurulu kararlarına da uygun olması gereklidir. Yayın Kurulu kararlarına erişim için tıklayınız.

Volume 7 - Issue 14 - Dec 31, 2020
 1. Et-Tefsîru’l-Kebîr Bağlamında Mukâtil b. Süleyman’ın Esbâb-ı Nüzûl’e Yaklaşımı
  Pages 339 - 366
  Ali KAYA
 2. İsnad ve Metin Açısından Salavat Hakkındaki Bazı Rivayetlerin Tenkidi
  Pages 367 - 390
  Recep TUZCU
 3. İbnü’l-Hümâm’a Göre İnsan Hürriyeti Meselesi
  Pages 391 - 420
  Halil ÖZTÜRK
 4. التوازن البيئي في الشريعة الإسلامية
  Pages 421 - 440
  Enes ELMEDENİ
 5. Şiî-İmâmî Tefsir Geleneğinde Nesih
  Pages 441 - 466
  Hanefi ŞOLA
 6. İslam Ceza Hukuku Bağlamında Büyücülük Suçu
  Pages 467 - 483
  Yusuf Erdem GEZGİN
 7. İlk Nâzil Olan Beş Âyetin Münâsebetü’l-Kur’ân İlmi Açısından İncelenmesi
  Pages 485 - 507
  Murat SARIGÜL
 8. İmam-ı A‘zam Ebû Hanîfe’nin Muâmelât Alanında Yalnız Kaldığı Bazı Görüşler ve Görüşlerin Analizi
  Pages 509 - 536
  Mehmet Ali AYTEKİN
 9. Suretleri Değiştirilerek (Mesḫ) Azap Olunan Kavimler ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 537 - 562
  Kemal TAŞKIN
 10. İbnü’s-Salâh’ın Müftü ve Müsteftînin Uyacağı Âdâb/Kurallar Hakkındaki Görüşleri
  Pages 563 - 584
  Fatih ÇİNAR
 11. Evhadüddîn-i Merâgî’nin Gazellerinde Sâkî Mefhumu
  Pages 585 - 598
  Esengül UZUNOĞLU SAYIN
 12. Çankırı’nın Tarihsel Depremleri (1875-1900)
  Pages 599 - 611
  Selahattin SATILMIŞ
 13. علماء الفقه الحنفي الذين نشؤوا في أفغانستان
  Pages 613 - 634
  Mehterhan FURKANİ
 14. Usûlü’l-İftâ ve Âdâbuhû, Muhammed Takî el-Osmânî
  Pages 635 - 640
  Ünal ŞAHİN
 15. Tanrı’yla Kavgalı Adam: Josê Saramago’da Tanrı, Din ve İnsan, Osman Zahid Çifçi
  Pages 641 - 644
  Beheşti Zehra KUBİLAY
Indexes and Platforms