PESA International Journal of Social Studies
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2528-9950 | e-ISSN 2149-8385 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |


PESA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

PESA International Journal of Social Studies is a refereed, scientific and periodic journal published three times (March, July and November) by Political, Economic and Social Studies Centre (PESA). Our journal does not charge any money or article processing charge for publications and it is totally free and open access.

The Journal publishes articles and academic studies on Education, Public Administration, Politics, International Relations, Sociology, History, Philosophy, Psychology and Turkish Language. The journal aims to help distribute, share and discuss academic and scientific studies by scientific circles and those concerned with the market. The journal is published online and it has an open access policy.

Open Access Policy: This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. (https://doaj.org/publishers)

PESA International Journal of Social Studies

ISSN 2528-9950 | e-ISSN 2149-8385 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |
Cover Image


PESA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

PESA International Journal of Social Studies is a refereed, scientific and periodic journal published three times (March, July and November) by Political, Economic and Social Studies Centre (PESA). Our journal does not charge any money or article processing charge for publications and it is totally free and open access.

The Journal publishes articles and academic studies on Education, Public Administration, Politics, International Relations, Sociology, History, Philosophy, Psychology and Turkish Language. The journal aims to help distribute, share and discuss academic and scientific studies by scientific circles and those concerned with the market. The journal is published online and it has an open access policy.

Open Access Policy: This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. (https://doaj.org/publishers)

Volume 5 - Issue 2 - Jul 2019
 1. DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 42 - 58
  Neslihan Kadriye Uzuner
 2. MEHMED EMİN VAHÎD PAŞA’NIN MİNHÂCÜ’R-RUMÂT ADLI ESERİ
  Pages 59 - 64
  Selami Turan, Fuat Gürbüz
 3. SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI: NİSAN 2009 KKTC ERKEN GENEL SEÇİMLERİNDE CTP VE UBP’NİN YÜRÜTTÜĞÜ İLETİŞİM KAMPANYALARI
  Pages 65 - 77
  ELIF ASUDE TUNCA
 4. NEDEN VE SONUÇLARI İTİBARİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU
  Pages 78 - 91
  Hüseyin Zahid Kara, Mehmet Aykul, Aslı Berna Pulat
 5. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 92 - 106
  İsmail Akyüz, Şule Yılmaz, Sarenur Beyenal
 6. İttihat ve Terakki Partisi: Tarihsel ve Kuramsal Bir Değerlendirme
  Pages 107 - 123
  ÖMER ÇİÇEK
 7. SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN CÜLUSU
  Pages 124 - 133
  Hamza Semih Vural
 8. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
  Pages 134 - 149
  Nur Seven
 9. İSLAM İKTİSADI SÖYLEMLERİNİN CUMA HUTBELERİNDEKİ YERİ
  Pages 150 - 169
  Ali İhsan Er, Mücahit Özdemir
 10. ALMANYA İLE İTTİFAK ANTLAŞMASI YAPMASI İÇİN SAİD HALİM PAŞA’YA VERİLEN YETKİ BELGESİNİN TARİHİ MESELESİ
  Pages 170 - 183
  Ahmet Ali Gazel
 11. PORTFÖY ÇALIŞMA VE DEĞİŞEN KARİYER DAVRANIŞLARI: FREELANCE ÇALIŞANLARIN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME
  Pages 184 - 199
  Ekrem ERDOĞAN, Serpil ÇİĞDEM
 12. MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME
  Pages 200 - 208
  Nesrin DUMAN