ISSN: 2636-784X
Founded: 2010
Publisher: Semire Ruken ÖZTÜRK
Cover Image
 

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.


sinecine 2020 11 (1) Bahar sayısından itibaren her sayı en fazla 6 makaleden oluşacaktır.
Altı makale tamamlandıktan sonra kabul alan makaleler bir sonraki sayıya aktarılacaktır. 

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde 2019 Bahar (10) 1 sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmemektedir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.


sinecine FIAF ve TR DİZİN tarafından taranmaktadır. Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.


Bize internet sitemizden de ulaşabilirsiniz: sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi


2023 - Volume: 14 Issue: 2

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.