Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Talim, derginin amaç ve kapsamına uygun olarak hazırlanan, değerlendirme süreçlerini olumlu tamamlayan ve yayın kurulundan geçen araştırma makalelerinin yazarlarına telif ücreti ödemeyi taahhüt etmemektedir.

17973    17974    İLAHİYAT ATIF DİZİNİ  20831