ISSN: 1015-1826
e-ISSN: 2980-1419
Founded: 1963
Publisher: Ankara University
Cover Image
       


Dergimize gönderilecek yazıların, dergimiz "Yazım Kuralları"na uygun olması zorunludur. Yazarlar %10’u geçmeyecek benzerlik tarama raporunu (iThenticate veya Turnitin) çalışma ile birlikte Tarih Araştırmaları Dergisi sistemine yüklemelidir.  

Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski çağlardan günümüze kadar tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı çift kör hakemli, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Derginin her yıl yayımlanan iki sayısı, bir cildi oluşturmaktadır.
Tarih Araştırmaları Dergisi’nde tarih biliminin ilgi alanındaki özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. 
Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilir.
Dergiye 1 Ekim-30 Ocak; 1 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında makale kabulü yapılacaktır. Bu tarihler dışında makale kabul edilmeyecektir.

Closing Date for Article Submission: January 30, 2024

DUYURU


Dergimize gönderilecek yazıların, dergimiz Yazım Kuralları’na uygun olması zorunludur. 

Dergi İletişim Bilgileri

dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr

taddtcf@gmail.com