e-ISSN: 2791-9994
Founded: 2001
Publisher: Körler Federasyonu
Cover Image
 

Federasyon 1997 yılının başından itibaren önce iki ayda bir, 2000 yılı ile birlikte ayda bir çıkan Ufkun Ötesi Aylık Dergiyi yayınlamıştır. Esas itibarıyla görme engelliler alanındaki gelişmeleri ilgili kamuoyuna duyurmayı ve engelli politikalarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlayan Ufkun Ötesi Aylık Dergisinde zaman zaman bilimsel değeri olan yazılar da yer almaktaysa da bunlar, alanda gereksinimi duyulan bilgi birikiminin oluşması İçin yeterli olmamaktaydı. Bu nedenle bilimsel bilgi üretimini sistemli olarak özendiren, derleyen ve yayınlayan, bütünüyle bilimsel ölçütler içinde yazılmış yazıların yer alacağı “multidisipliner" bir derginin çıkarılması düşüncesi doğmuş ve çalışmalarına başlanmıştır. 

Uzun süren hazırlık dönemi sonrasında 2001 yılı itibariyle dergimiz ilk sayısı ile yayın yaşamına başlamıştır. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi ülkemizde yayın hayatına engellilik alanı ile başlayan ilk hakemli bilimsel dergidir. Bu derginin multidisipliner olma özelliği nedeniyle engellilerle ilgili tüm meslek ve disiplinleri kapsayan bir danışma kurulu ve bir yayın kurulu oluşturulmuştur. Amaç bu alanlarda üretilen bilginin aynı ortamda harmanlanarak ilgilenenlerin yararlanmasına sunmaktır. Böylece engelliler konusunda bilgi üreten kişileri de aynı ortamda bir araya getirerek aralarında bir etkileşime olanak sağlamak amaçlanmaktadır.