Journal of Divinity Faculty of Hitit University
Cover Image
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 

Journal of Divinity Faculty of Hitit University

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |
Cover Image

93.301

290.955

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 

Journal of Divinity Faculty of Hitit University Last Issue
Volume 17 - Issue 34 - Dec 2018
 1. Problem of Possible Rational Metaphysic According to Ibn Khaldun
  Pages 1 - 30
  Hasan Tanrıverdi
 2. Gadamer’s Hermeneutics as a Model For the Feminist Standpoint Theory
  Pages 31 - 44
  İsmail Demirezen
 3. TAHİR B. ÂŞÛR’UN MEHDÎLİK HADİSLERİNE BAKIŞI VE MEHDÎLİK ANLAYIŞI
  Pages 45 - 78
  Muammer Bayraktutar
 4. TEFSİR, KUR’AN’DA SADECE MURAD-I İLÂHÎYİ Mİ TESPİT EDER? MOLLA FENÂRÎ’NİN TANIMI ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
  Pages 79 - 108
  Mustafa Hocaoğlu, Enes Büyük
 5. İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN YAHUDİLERLE POLEMİĞİ: NÜBÜVVET İNANÇLARINA YÖNELİK TEOLOJİK ELEŞTİRİLERİ
  Pages 109 - 142
  Recep Önal
 6. (التغير في اجتهادات أبي يوسف في العبادات (الأسباب-المصادر-التحليل
  Pages 143 - 162
  Soner Duman, Shadi I. A. Qaddumi
 7. HADİSLERİN HADİSLERLE ANLAŞILMASI
  Pages 163 - 190
  Abdurrahman Ece
 8. İBN NÜBÂTE EL-HATÎB VE HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHÂDETİ İLE İLGİLİ HUTBESİ
  Pages 191 - 210
  Ahmet Gemi
 9. BİR İLMİ GELENEĞİN MERKEZİ: BÜYÜKAĞA KUR’AN KURSU -HAFIZLIK EĞİTİMİ, NİTELİĞİ, SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ-
  Pages 211 - 240
  Ayşegül Gün, Şuayip Özdemir, Halil Apaydın
 10. ZERKÂ’NIN EL-FIKHU’L-İSLÂMÎ FÎ SEVBİHİ’L-CEDÎD ADLI KİTAP PROJESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 241 - 264
  Eren Gündüz
 11. RİVÂYET KÜLTÜRÜNDE GŪTA
  Pages 265 - 298
  Hasan Yerkazan
 12. SAHABE ve TÂBİÎNİN KUR'ÂN MUSHAFIYLA İLİŞKİLERİ
  Pages 299 - 324
  İskender Şahin
 13. AHISKA TÜRKLERİNİN GÜNLÜK HAYATLA İLGİLİ BAZI HALK İNANIŞLARI (DENİZLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 325 - 346
  İsmet Eşmeli, Mürsel Ethem
 14. NEZİR DURKİLÎʼNİN NÜZHETÜʼL-EZHÂNʼI IŞIĞINDA KAFKASYAʼDA İLMÎ VE KÜLTÜREL DURUM
  Pages 347 - 372
  Kamran Abdullayev
 15. YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE KARMA YA DA TEK CİNSİYETE DAYALI EĞİTİM ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 373 - 406
  Muhammed Esat Altıntaş
 16. TEFSİRDE SEBEB-İ NÜZULÜN BAĞLAYICILIĞI VE İŞLEVİ
  Pages 407 - 438
  Muhammed İsa Yüksek
 17. MAKÂSIDÜ’Ş-ŞERÎA İLE İLGİLİ ESERLERDE ZARÛRİYYÂTIN TERTİBİ SORUNU
  Pages 439 - 460
  Mustafa Türkan
 18. النص القراني بين السياق التارخي والمكاني و بين العموم المطلق والشمول الكامل
  Pages 461 - 480
  Qays Abdullah Mohammed
 19. AHKÂMIN MAHİYET AÇISINDAN DEĞİŞMESİNİN İMKÂNI
  Pages 481 - 504
  Yusuf Eşit
 20. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİN MÛSİKÎSİ ALANINDA DERSE GİREN KADIN ÖĞRETİM ELEMANLARI HAKKINDAKİ TUTUMLARI (HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 505 - 538
  Sema Dinç
 21. SEYYİD MUHAMMED ALİ RIZÂ’NIN MEVLİD’İ
  Pages 539 - 572
  Duygu Kayalık Şahin
 22. W. MONTGOMERY WATT’IN KUR’AN’A YAKLAŞIMINA GENEL BİR BAKIŞ
  Pages 573 - 596
  Ersin Kabakcı
 23. İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ (2010) HEDEFLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 597 - 618
  Süleyman Gümüş
 24. SÜNNİ POLİTİK TARİH YAZIMINDA İSMÂİLÎLERİN HETERODOKSLUĞU
  Pages 619 - 648
  Yusuf Ötenkaya
 25. DEĞERLER EĞİTİMİ KAVRAMI OLARAK DÜRÜSTLÜK VE DÜRÜSTLÜK ÖLÇEĞİ (DÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 649 - 666
  Abdullah Yalnız, Yusuf Yıkmaz
 26. EHL-İ SÜNNET KELÂMINDA HABERÎ SIFATLARIN TE’VİLİNİN BAŞLANGICI MESELESİ
  Pages 667 - 692
  İrfan Eyibil
 27. İBN KAYYİM EL-CEVZİYYE'NİN NESİH ANLAYIŞI
  Pages 693 - 712
  Mustafa Kılıçaslan
 28. WILLIAM JAMES'İN ÇOĞULCU EVREN PERSPEKTİFİNDE İDEALİZM ELEŞTİRİSİ
  Pages 713 - 730
  Mustafa Kınağ
 29. DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER (2012-2018) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 731 - 762
  Nevzat Gencer
 30. ŞER’Î DELİLLERDE ÖNCELİK MESELESİ ve ANLAMA YÖNTEMİNE ETKİLERİ
  Pages 763 - 776
  Saliha Kasapoğlu
 31. (عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الانباري “ أسرا ر العرب ي ة "(بيروت-لبنان: دار الأرقم بن أبي الأرقم, (1999
  Pages 787 - 790
  Abdulkareem Mohammad Hafidh Alabeydi
 32. ÜLKER AYTEKİN “SARI ABDULLAH EFENDİ VE MESNEVÎ-İ ŞERÎF ŞERHİ” ( Konya, Umde Yay., 2017 )
  Pages 791 - 794
  Esma Öztürk
 33. FAHREDDİN er-RÂZÎ “NİHÂYETÜ’L-ÎCÂZ FÎ DİRÂYETİ’L-İ‘CÂZ” (Tahk. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Beyrut: Dâru Sâdır, 2004)
  Pages 795 - 800
  Esra Hacımüftüoğlu
 34. TEMEL HADİS MESELELERİ
  Pages 801 - 806
  Osman Aydın
 35. MÂTÜRÎDÎ’NİN İLÂHÎ HİKMET ANLAYIŞI AL-MÂTURÎDÎ’S CONCEPT OF GOD’S WISDOM Prof. Dr. Ulrich Rudolph
  Pages 777 - 786
  Yunus Öztürk, Ersin Kabakcı
Indexes and Platforms
Templates

Template for Articles

Template for Book Reviews

Template for Symposium Reviews

Template for Translations

Social Media

12560