Journal of Divinity Faculty of Hitit University
Cover Image
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University | https://dergipark.org.tr/hititilahiyat

104.168

369.358

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 

Journal of Divinity Faculty of Hitit University

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University | https://dergipark.org.tr/hititilahiyat
Cover Image

104.168

369.358

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 

Volume 18 - Issue 35 - Jun 2019
 1. Celâleddîn ed-Devvânî ve Fatiha Sûresi Tefsiri
  Pages 1 - 22
  Mehmet Çiçek, Esat Yılmaz
 2. Yahudi Dualarında Kudüs
  Pages 23 - 48
  Şevket Özcan
 3. Fârâbî Felsefesinde Toplum Teması
  Pages 49 - 74
  Ejder Okumuş
 4. Hicrî Beşinci Asra Kadar Kuzey Afrika’da Hanefîlik
  Pages 75 - 100
  Bekir Karadağ
 5. Kader İnancının Savunma Mekanizması ve Dini Başa Çıkma Kavramları Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 101 - 122
  Cüneyd Aydın
 6. Atıf ve Şart Delilleri ve Ehl-i Sünnet Kelâm Ekollerinin Gelişim Sürecindeki İzdüşümü
  Pages 123 - 146
  Mustafa Aykaç
 7. Paydaşlarına Göre İngiltere Devlet Okullarındaki Din Eğitimine Gösterilen Önemsizlik ve Bunun Sebepleri
  Pages 147 - 170
  Abdurrahman Hendek
 8. Rollo May ’de Tanrı Tasavvuru ve Psikolojik Yansımaları
  Pages 171 - 186
  Özer Çetin
 9. Nahiv İlminde Amel Şartı Olarak İhtisâs (Özgülük) Olgusu
  Pages 187 - 206
  Yunus İnanç
 10. وسائل التواصل الاجتماعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات التركيّة الحكوميّة
  Pages 207 - 232
  Mahmoud Qaddom, Ali Abdelwahed Abdelhameed Mohamed
 11. Müştâk Baba ve Kuddûsî Baba Dîvânlarında İlâhî Aşk Anlayışı Üzerine Değerlendirme
  Pages 233 - 258
  Nuran Çetin
 12. Manevi Bakımı Destekleyici Bir Uygulama: Müzik Terapi
  Pages 259 - 286
  Necmi Karslı
 13. Akran Görüşlerine Göre Mülteci Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Pages 287 - 314
  Sümeyra Bilecik
 14. الإسناد" بين النَّحو وعلم المعاني"
  Pages 315 - 335
  Muhammed Rızk
Templates

Template for Articles

Template for Book Reviews

Template for Symposium Reviews

Template for Translations

Social Media

download